Tällä viikolla fokus on Yhdysvaltain keskuspankissa Fedissä, jonka odotetaan laskevan ohjauskorkoa. Tarkkailemme myös talouslukujulkistuksia ja kauppasotauutisia.

Vaihtelevat tunnelmat EKP:n ja kaupan myötä

Monet poliittiset riskit näyttäisivät yllättäen vähentyneen viime viikkojen aikana. Italian budjettiin liittyvät epävarmuudet ovat vähentyneet, sopimuksettoman Brexitin todennäköisyys on laskenut ja USA:n ja Kiinan välinen kommunikaatio on pehmentynyt ja ystävälliset eleet vähentävät uusien välirikkojen todennäköisyyttä. Kiina teki poikkeuksia tiettyjen tullimaksujen osalta ja Trump lykkäsi uusimpien tullien asettamista sanoen samalla, että väliaikainen kauppasopimus voisi olla mahdollinen.

Vaikka tämä kehitys toki tukee riskinottohalukkuutta, emme vielä ole valmiita uskomaan lähiaikoina tehtävään kauppasopimukseen. Suuret kysymysmerkit ovat yhä muun muassa se suostuuko Kiina sitoutumaan kauppasopimukseen lainsäädännön kautta ja lupaako Trump peruuttaa jo voimassa olevat tullit.

Toinen merkittävä viime viikon tapahtuma oli EKP:n kokous, joka aiheutti suuria muutoksia korkotasoissa. EKP laski ohjauskorkoa 10 korkopisteellä, esitteli porrastusjärjestelmän pankkien tueksi ja aloitti omaisuuserien osto-ohjelman uudelleen. Tällä kertaa osto-ohjelmaa jatketaan niin kauan kuin on tarpeen, aiemmin osto-ohjelmalle asetettiin aikarajat. Keskuspankkien päätökset olivat osittain odotettua haukkamaisempia, kuten hieman odotuksia pienempi koronlasku, mutta aikarajaton osto-ohjelma oli erittäin kyyhkymäinen viesti. Lisäksi, pankeille tarjottava porrastus johtaa siihen, että lyhyiden korkopapereiden kysyntä vähenee pankkien saadessa aiempaa paremman tuoton EKP:n talletuksista ja tämän pienemmän korkopapereiden kysynnän vuoksi lyhyet korot nousivat. Tämän lopputuloksena siis korot laskivat heti päätöksen julkistuksen jälkeen, mutta sen jälkeen ne nousivat ja jatkoivat nousua myöhemmin. Ekonomistimme eivät usko, että tämä korkojen nousu kuitenkaan jatkuu kun sekä inflaatio-odotukset että talouskasvunäkymät ovat yhä haastavia Euroalueella. Siksi uskomme, että on paras odottaa kunnes pöly laskeutuu, ja vaikka kauppaepävarmuus ja talouskasvunäkymän heikentyminen jatkuvat, pidämme osakkeet ylipainossa etenkin nyt kun riskinottohalukkuus on hieman aiempaa parempaa. Korkosijoituksissa keskitymme kehittyvien markkinoiden lainoihin ja valtionlainoihin, jotka tarjoavat vakautta jos markkinoiden tunnelmat heikkenevät, toisin kuin esimerkiksi high yield -yrityslainat, joita alipainotamme.

Korkeampi riskinottohalukkuus johti hintamuutoksiin sekä toimialoissa että erityylisissä osakkeissa. Sijoittajat suosivatkin nyt aiemmin epäsuosiossa olleita toimialoja kuten rahoitus, teollisuus ja perusteollisuus ja niissä nähtiin hetkellisesti paras tuotto. Kuitenkin kun koroissa nähdään näin suuria muutoksia, on hyvä antaa tilanteen rauhoittua. Rahoitussektorin ja teollisuusyhtiöiden näkymät eivät ole olennaisesti muuttuneet, koska talousnäkymät ja kansainvälisen kaupan haasteet ovat yhä ennallaan. Korot eivät ole vielä nousussa sen takia, että talouskasvunäkymä olisi merkittävästi parempi. Siksi alipainotamme yhä näitä toimialoja, ja suosimme kuluttajatuotteita ja yleishyödyllisiä palveluja.

Fed, kauppa ja talousluvut tällä viikolla

Tämän viikon tärkein hetki on Fedin kokous. Odotamme 25 korkopisteen ohjauskoron laskua ja elvyttävää kommentointia, mutta emme odota, että keskuspankki sitoutuu ennakkoon uusiin koronlaskuihin. Rahapoliittinen elvytys yleisesti ottaen tukee Yhdysvaltojen taloutta ja osakkeita ja pysymmekin ylipainossa amerikkalaisissa osakkeissa. Talousluvuista on tällä viikolla luvassa kuluttajamyyntiluvut, teollisuuden tuotantoa ja teollisuusinvestointeja Kiinasta, ja näiden osalta sijoittajia kiinnostaa onko talouskasvu heikentymässä entisestään vai pysytäänkö aiemmilla tasoilla. Yhdysvalloista saadaan myös teollisuustuotantolukuja, Euroalueelta inflaatiolukuja ja kuluttajan luottamuslukuja, ja nämä ovat kaikki tärkeitä indikaattoreita. Viimeiseksi, on tärkeää tarkkailla miten Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut etenevät.