Näyttäisi siltä, että naiset toimivat miehiä yleisemmin ammattisijoittajien tavoin, ja sen myötä naisten sijoitussalkut tuottavat keskimäärin paremmin kuin miesten. Naisten käyttäytymistä kuitenkin leimaa turha vaatimattomuus omista kyvyistä – nyt on siis aika löytää se sisäinen Warren Buffett ja luottaa omiin kykyihin sijoittajana!

Pidempi sijoitushorisontti ja vähemmän kaupankäyntiä

Kuten Warren Buffettin ja monen muun ammattisijoittajan, on naisten sijoitushorisontti yleensä pitkä. Ernst & Youngin tekemän tutkimuksen1 mukaan naiset perehtyvät sijoituspäätöksiin enemmän kuin miehet ja käyvät vähemmän kauppaa. Erään merkittävimmän tutkimuksen mukaan miehet tekivät 45 % enemmän kauppoja vuodessa kuin naiset.2 Kun miesten sijoituspäätöksiin saattavat vaikuttaa muun muassa ympärillä olevien henkilöiden tekemät sijoituspäätökset, on naisilla keskimäärin fokus paremmin omissa, pitkän aikavälin tavoitteissa.

Toki paljon kauppaa käyvät saattavat kokea hallinnan tunnetta sijoituksistaan ja uskovat saavansa aktiivisella toiminnalla parempaa tuottoa. Näin ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole, vaan esimerkiksi yllä mainitussa ”Boys will be boys” -paperissa huomattiin miesten menettäneen kaupankäyntikulujen vuoksi tuottoa vuodessa lähes prosentin enemmän kuin naisten.

Ylpeys ja ennakkoluulo

Kaikkien yksin sijoituspäätöksiä tekevien olisi järkevää ottaa huomioon kaikille sijoittajille tyypilliset ajatusvinoumat, oli sitten ammattilainen tai aloittelija. Tyypillisiä sijoittajan ajatusvinoumia ovat esimerkiksi vahvistusharha ja minää tukeva ajatusvinouma.

Vahvistusharha tarkoittaa sitä, että näkee ympärillään vain asioita, jotka puoltavat jo aiemmin tietoisesti tai tiedostamatta valittua kantaa. Minää tukeva ajatusvinouma taas esiintyy, kun hyvät sijoitustuotot katsotaan oman onnistuneen päätöksenteon tulokseksi, mutta huonojen tuottojen uskotaan johtuvan lähinnä ulkoisista tekijöistä. Monen tutkimuksen mukaan minää tukeva ajatusvinouma on vielä selvästi voimakkaampi miehillä kuin naisilla, mikä johtaa liialliseen itsevarmuuteen.

Kun on tutkittu naisten sijoittajakäyttäytymistä, on huomattu, että naiset haluavat miehiä enemmän neuvontaa tehdessään sijoituspäätöksiä. Ajatusten vaihtaminen asiantuntijoiden kanssa auttaa näkemään oman ajattelun vahvuuksia ja heikkouksia. Danske Bankin oman tutkimuksen3 mukaan 50 % naisista ja 44 % miehistä arvosti kokonaisvaltaista neuvontaa, ja 70 % naisista verrattuna 60 %:iin miehistä arvostivat laadukasta neuvontaa. Tämä jos jokin on viisasta sijoitustoimintaa, ja antaisi syytä korkeammalle itseluottamukselle kuin naisilla nyt keskimäärin on sijoituksiin nähden.

Rinnat rottingille!

Yhdysvalloissa tutkittiin yksityissijoittajien luottamusta omiin kykyihinsä yhdistettynä sijoitussalkun tuottoihin. Tutkimuksen4 mukaan miehet yliarvioivat oman kykynsä lyödä markkinan tuoton, kun taas naiset aliarvioivat. Miesten ollessa turhankin luottavaisia omiin kykyihinsä, olisi naisten syytä ottaa harppaus itseluottamuksessa.

Eli arvon naiset: Aina, kun löydät itsesi kuuntelemasta tai lukemasta samalla taustalla varustetun miehen koottuja sijoitusneuvoja, voit hyvällä omalla tunnolla hymyillä sisäisen Warren Buffettisi kanssa ja todeta itseksesi olevasi todennäköisesti parempi sijoittaja kuin keskustelukumppanisi.

Tutustu uusiin sijoituspalveluihimme: danskebank.fi/vaadivapautta

Lähteet:

1. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-women-investors-in-wealth-management/$FILE/ey-women-investors-in-wealth-management.pdf
2. http://faculty.haas.berkeley.edu/odean/papers/gender/BoysWillBeBoys.pdf
3. Danske Bank
4. http://blog.sigfig.com/wp-content/uploads/2015/02/SigFig-Report-Gender-and-Investing-2015.pdf