Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli maalikuussa työllisinä 61 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Työmarkkinoiden vire jatkui siis edelleen varsin hyvänä. Työllisyysasteen trendi kohosi takaisin 72,6 prosenttiin, mikä lukema tosin nähtiin jo kertaalleen tammikuun julkistuksessa. Työttömänä oli maaliskuussa 191 000 henkeä eli 49 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,4 prosenttia. 

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan työmarkkinoilla eletään yhä korkeasuhdannetta, ja työllisyys nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varsin tasaisesti koko Suomen alueella. Nousutahti on kuitenkin hidastunut. Viime vuonna erityisesti työttömyys laski merkittävästi, mutta nyt työttömien trendi on pysynyt muuttumattomana joulukuusta saakka. Vaikuttaakin siltä, että ollaan aika lähellä sellaista työttömyysastetta, joka Suomen talouden nykyisillä rakenteilla on alimmillaan mahdollinen saavuttaa. Suomessa työttömyysaste on ollut alhaisempi vain kerran 90-luvun laman jälkeen. Ennätys saavutettiin ennen finanssikriisiä vuoden 2008 keväällä, jolloin työttömyysasteen trendi kävi 6,1 prosentissa.

Työmarkkinoiden korkeasuhdanne ilmenee myös avoimien työpaikkojen poikkeuksellisen korkeana määränä. Maaliskuun lopussa oli työ- ja elinkeinotoimistoissa avoimena yli 80 000 työpaikkaa, mikä on noin 23 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa haettavaksi 73 300 kappaletta. 

Avoimien työpaikkojen runsas määrän voisi olettaa kertovan työllisyyden nousun jatkumisesta. Näyttää kuitenkin siltä, että aika moni paikoista tulee jäämään myös täyttämättä. Työttömyyden aleneminen on alkuvuodesta pysähtynyt korkeasuhdanteesta huolimatta, mikä viittaa siihen, että työmarkkinoiden kapasiteettirajat ovat alkaneet tulla vastaan. Avoimia työpaikkoja on auki poikkeuksellisen paljon suhteessa työnhakijoiden määrään, mikä kertoo työmarkkinoiden virityksen kiristymisestä. Todennäköisesti osa nousupaineesta purkautuu myös suurempina pakkaliukumina jo työllistyneille, toteaa Appelqvist.

Lähteet:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tie_001_fi.html