1. Miten odotatte osakemarkkinoiden kehittyvän vuonna 2021?

Odotamme osakemarkkinoiden tarjoavan hyvää tuottoa ja hiukan tämänvuotista pienempiä kurssiheilahteluja. Koronarokotteiden myötä rajoituksia voidaan vähitellen poistaa eri puolilla maailmaa, mikä luo edulliset olosuhteet talouden vakaalle nousulle ja parantaa huomattavasti yritysten tulosta. Osakekursseihin on kuitenkin jo leivottu sisään paljon positiivista kehitystä, ja vuoden 2021 talouskasvuun liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta. Ylipainotamme yhä maltillisesti osakkeita neuvontasalkuissamme, eli niiden osuus on hiukan pitkän aikavälin tavoitetta suurempi. Joukkolainat pidämme vastaavasti maltillisessa alipainossa.

2. Minkä maan tai alueen tuotto-odotukset ovat mielestänne suurimmat?

Odotamme kehittyvien markkinoiden osakkeiden menestyvän parhaiten vuoden 2021 alkupuoliskolla. Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat arviomme mukaan suhteellisen houkuttelevasti hinnoiteltuja, ja lisäksi niillä on useita syklisiä osakkeita, jotka voivat tukea aluetta, jos osakemarkkinoiden syklisten osien suosio kasvaa vuonna 2021 maailmantalouden elpyessä. Kotimaisen kysynnän kasvu muun muassa Aasiassa vähentää riippuvuutta länsimaisista talouksista, ja Joe Bidenin valinta uudeksi Yhdysvaltain presidentiksi on vähentänyt riskiä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan eskaloitumisesta. Konflikti on ajoittain hidastanut kehittyvien markkinoiden osakkeiden kehitystä.

3. Mikä on mielestänne vähiten kiinnostava maa tai alue?

Suhtaudumme vähiten positiivisesti Japaniin, jossa on vielä rakenteellisia haasteita, kuten väestörakenteen vääristymä, joka johtuu ikääntyneiden osuuden jatkuvasta kasvusta. Japanin osakemarkkinat kasvoivat hitaasti jo ennen koronakriisiä, ja vaikka odotammekin yritysten kannattavuuden elpyvän maailmantalouden piristyessä, pitkällä aikavälillä markkinoiden potentiaali on rajallinen moniin muihin maihin ja alueisiin verrattuna. Sen vuoksi alipainotamme jatkossakin japanilaisosakkeita.

4. Mikä on kiinnostavin sijoituskohde tulevana vuonna?

5G on yksi teemoista, joihin keskitymme eniten. Applen uusi iPhone 12 toimii myös uudessa ja nopeassa 5G-verkossa, mikä voi edistää teknologian läpimurtoa. On vaikea ennustaa, mitkä yritykset ovat pitkällä aikavälillä 5G-teknologian voittajia, mutta uskomme, että 5G-tekniikan käyttöönotto on IT-sektorille piristysruiske. IT-sektori on jo ennestään yksi toimialoista, joihin kohdistuu suuria odotuksia, sillä sen odotetaan hyötyvän lisääntyvistä sijoituksista koronakriisin väistyessä. Tietoturvaan investoidaan edelleen paljon, ja siihen kiinnitetään entistä enemmän huomiota viimeaikaisten, muun muassa Yhdysvaltojen viranomaisiin, kohdistuneiden hakkerointihyökkäysten vuoksi.

Odotamme myös, että maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä edistäviin yrityksiin kohdistuu yhä paljon kiinnostusta. Teemalla on suuret kasvumahdollisuudet, ja se tarjoaa kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia.

5. Millä toimialalla on mielestänne parhaat tuottomahdollisuudet?

Tällä hetkellä on useita toimialoja, jotka tarjoavat mielestämme houkuttelevia tuottomahdollisuuksia ja joita ylipainotamme salkuissamme – tällainen on muun muassa edellä kuvattu IT-sektori, mutta jos pitäisi nimetä vain yksi sektori, olisi se teollisuus. Teollisuus hyötyy siitä, että yritysten odotetaan kasvattavan investointejaan vuonna 2021 koronakriisin väistyessä ja talouskasvun kiihtyessä. Lisäksi monet yritykset ovat siirtämässä tuotantoaan takaisin kotimaihinsa, mikä voi kasvattaa investointeja muun muassa automaatioon ja robotteihin.

6. Mikä on vähiten kiinnostava toimiala?

Päivittäistavarat näyttävät vähiten mielenkiintoisilta ensi vuoteen siirryttäessä. Toimiala on yleisesti kallis, ja lisäksi vuonna 2021 odotamme talouden noususuhdanteissa tavallisesti parhaiten menestyvien syklisten toimialojen, kuten teollisuuden ja raaka-aineiden, suosion kasvavan. Vastaavasti päivittäistavaroiden kaltaisiin defensiivisiin ja talouden suhdanteista vähemmän riippuvaisiin toimialoihin kohdistuu entistä vähemmän kiinnostusta.

7. Mikä on osakemarkkinoiden suurin riski seuraavan vuoden aikana?

Maailmantalouden kasvu vuonna 2021 riippuu suurelta osin koronavirusrokotteiden jakelusta. Riskinä on, että se kestää odotettua kauemmin, jolloin talouden täysi elpyminen pitkittyisi huomattavasti. Pahin skenaario olisi rokotusten epäonnistuminen esimerkiksi siksi, että koronaviruksen uudet mutaatiot vaatisivat aikaa vievää uusien rokotteiden kehittämistä.

Lisäksi pidämme tarkkaan silmällä keskuspankkeja, jotka ovat koronakriisin aikana tukeneet maailmantaloutta ja rahoitusmarkkinoita historiallisen avokätisellä rahapolitiikalla. Pitkällä aikavälillä rahapolitiikan on palattava jälleen normaaliksi. Ratkaisevaa on, että keskuspankit pystyvät kiristämään rahapolitiikkaansa sopivassa tahdissa, jotta kasvu ei pääse käymään ylikierroksilla, eikä toisaalta tukahdukaan.

8. Mikä on tärkeintä ottaa huomioon osakesijoittajana vuonna 2021?

Sijoittajien kannattaa erottaa toisistaan sijoitusstrategian noudattaminen ja sijoituksista kiinni pitäminen. Salkkua on jatkuvasti optimoitava riskiprofiilin mukaisesti luodun strategian puitteissa. Esimerkiksi: Vuosi 2020 on yleisesti ottaen ollut hyvä toimialoilla, jotka kasvavat rakenteellisesti, eli talouden suhdanteista riippumatta, mikä on haluttu ominaisuus epävakaina aikoina. Tämä koskee muun muassa monia IT-osakkeita, digiyhtiöitä ja terveysalan yrityksiä.

Vuonna 2021 odotamme lisääntyvää kiinnostusta syklisiä ja arvo-osakkeita kohtaan, sillä ne on hinnoiteltu edullisesti P/E- ja P/B-luvuilla mitattuna. Siksi näiden osakesegmenttien osuuden salkuissa pitäisi mielestämme vuonna 2021 olla suurempi kuin tänä vuonna. Tavoitteena on valikoida parhaat puolet molemmista vaihtoehdoista, minkä vuoksi ylipainotamme jatkossakin esimerkiksi IT-osakkeita.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme