Kotitalouksien taloustunnelmia heijastava kuluttajien luottamusindikaattori pysyi korkealla tasolla helmikuussa. Helmikuussa indikaattori sai arvon -0,8, mikä ylittää selvästi koko mittaushistorian keskimääräisen tason, viime vuoden heikoista lukemista puhumattakaan. Kotitalouksien usko Suomen talouden elpymiseen on edelleen vahvaa.

Ekonomistimme Jukka Appelqvistin mukaan kuluttajaluottamus oli helmikuussa kahtiajakoista. Oma vallitseva taloustilanne arvioitiin itse asiassa varsin heikoksi juuri nyt, mutta sen sijaan usko tulevaisuuteen oli kovaa. Kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä tulevaisuudessa nousivat korkeammalle kuin kertaakaan koronakriisin aikana.

Kysely on toteutettu helmikuun parin ensimmäisen viikon aikana, eikä se vielä heijasta viime päivinä nähtyä epidemiatilanteen heikkenemistä, ja ärhäkän brittivariantin leviämistä Suomesta. Todennäköisesti seuraavien kuukausien luottamusmittauksissa nähdäänkin jonkinlainen notkahdus. Pohjimmiltaan kotitalouksien optimismi heijastelee kuitenkin hyvin perusteltua käsitystä siitä, että rokotteet viitoittavat tien ulos koronakriisistä pidemmällä aikavälillä.

Kuluttajaluottamusmittaukset ovat myös osin itseään toteuttavia ennustuksia. Suhdannekehityksen kannalta kuluttajien optimisti luo uskoa siihen, että vahva kulutuskysyntä kannattelee taloutta jatkossakin. Ainakin siinä määrin kuin epidemiatilanne ja rajoitukset sen mahdollistavat. Myös kotitalouksien jo ennestään korkeat asunnonostoaikeet kipusivat ennätyslukemiin helmikuussa. Koronakriisi on pakottanut monet viettämään paljon aikaa kotona sekä työn että vapaa-ajan merkeissä, mikä on kasvattanut entisestään halua uuden kodin hankintaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi aamulla oman suhdannekyselynsä tuloksia yritysten näkymistä. Yritysten luottamus oli laskussa, tosin romahduksesta ei voida puhua. Palvelualoilla tunnelmat pysyivät ennallaan, mutta tilanne oli jo aiemmin vaikea. Monilla palvelualoilla ei elpyminen voi toteutua ennen kuin koronatilanne on oleellisesti hellittänyt. Muilla päätoimialoilla, eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa, yritysten luottamus heikkeni hieman. Todennäköisesti heikkenevä epidemiatilanne synkentää myös yritysten näkymiä vielä jatkossa ennen kuin rokotteet tuovat helpotusta.

Lähteet:

Tilastokeskus

Elinkeinoelämän keskusliitto