Teollisuustuotanto laski Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 2020 kausitasoitettuna 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli 2,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 joulukuussa. Yhteensä koko vuonna 2020 työpäiväkorjattu tuotanto laski 3,1 prosenttia vuodentakaisesta. Toimialakohtaisesti tilanne vaihteli paljonkin. Metsäteollisuudessa tuotanto kasvoi 3,2 prosenttia ja kemianteollisuudessa 3,1 prosenttia marraskuusta. Tuotanto väheni Tilastokeskuksen mukaan eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 5,1 prosenttia, ja metalliteollisuudessa, 3,0 prosenttia.

Teollisuuden uusien tilauksien arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden joulukuussa 15,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Laskua selittää suurelta osin edellisen vuoden vastaavan jakson tilausten korkea arvo, jonka taustalla oli muutama suuri metalliteollisuuden tilaus. Verrattuna marraskuuhun tilauksia saatiin hieman vaisummin, mutta mitään romahdusta ei tapahtunut. Kemianteollisuuden uusien tilauksien arvo pysyi toista kuukautta poikkeuksellisen korkealla. Toimialan tilaukset kasvoivat 47,8 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2020 aikana koko teollisuuden yhteenlaskettu tilauksien arvo laski 11,4 prosenttia edellisvuodesta.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan joulukuun lukemat heijastelevat maailmantalouden hieman vaisumpaa tilannetta koronan toisen aallon iskettyä.

– Vastaava notkahdus nähtiin Saksassa. Uusien tilauksien virta oli notkahduksesta huolimatta lähellä koronaa edeltänyttä tilannetta ja suuretkin heilahtelut kuuluvan aikasarjan luonteeseen. Teollisuuden luottamus myös nousi tammikuussa suunnilleen historialliseen keskiarvoonsa, mikä kertoo näkymien edelleen kohentuneen 2021 alkupuolella. Teollisuus arvioi EK:n kyselyssä myös kapasiteetin käyttöasteen nousseen ja tilauskannan toipuneen joulukuusta, joten voimme odottaa teollisuuden tilanteen kohentuvan 2021. Kohentuminen riippuu luonnollisesti paljolti maailmantalouden tilanteesta ja koronapandemian saamisesta aisoihin.

Lähteet: Tilastokeskus1, Tilastokeskus2