Koronasta toipuvat taloudet antavat tukea osakemarkkinoiden kehitykselle, arvioi tuore sijoitusnäkemuksemme. Neljästi vuodessa ilmestyvä näkemys pitää osakkeet ylipainossa, vaikka osakkeiden arvostustasot ovat nousseet jo korkeiksi.

– Suurimmat kurssinousut voivat siis olla hyvin jo takana. Vaikka ylipainotammekin salkuissamme yhä osakkeita eli niiden osuus salkuissamme on pitkän ajan tavoitetta suurempi, ylipaino on vain maltillinen, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Danske Bankin arvion mukaan osakkeet tuottavat globaalisti 3-7 prosenttia. Osakkeissa ylipainotamme erityisesti kehittyviä markkinoita sekä teollisuus- ja IT-alan osakkeita.

– Osakkeissa pyrimme pitämään sykliset toimialat, kuten talouden noususuhdanteessa menestyvät teollisuuden ja perusteollisuuden, tasapainossa rakenteellisesti kasvavien eli taloussuhdanteista riippumattomien alojen kanssa. Rakenteellisesti kasvavien toimialojen parhaat tuottomahdollisuudet ovat mielestämme IT-alalla, jonka odotetaan hyötyvän myös yritysten investointihalukkuuden kasvusta maailman jälleen avautuessa.

Taloutta tukee usea tekijä

Rahoitusmarkkinoiden optimismiin talouden kehityksen suhteen vaikuttaa usea tekijä. Koronan jäljiltä avautuvat yhteiskunnat lisäävät taloudellista toimeliaisuutta, korona-ajan patoutunut kysyntä odottaa purkautumistaan, työmarkkinat alkavat taas vetää, kun palvelut avautuvat, elvyttävä talouspolitiikka lisää investointeja ja suuret talouden apupaketit vauhdittavat talouskehitystä.

Arviomme mukaan osakkeiden tuottojen kannalta suurimmat riskit liittyvät koronaan ja rahapolitiikkaan.

– Maailmantalouden elpyminen voi viivästyä, jos rokotteiden jakelu ei edisty niin nopeasti kuin toivomme tai jos uudet mutaatiot tekevät joistakin nykyisistä rokotteista vähemmän tehokkaita. Silloin terveysviranomaiset voivat pahimmassa tapauksessa lopettaa niiden käytön.

Keskuspankkien rooli koronakriisin torjumisessa on ollut suuri. Niiden päätökset tai pelkät vihjaukset vähentää elvyttävää rahapolitiikkaa voivat hermostuttaa sijoittajia ja heiluttaa siten kursseja.

Korkojen nousu ei Danske Bankin sijoitusnäkemyksen mukaan ole kuitenkaan merkittävä uhka osakkeiden tuotolle.

– Viime aikoina korkotason nousu on tuonut osakemarkkinoille heiluntaa. Emme pidä korkojen nousua kuitenkaan valtavana ongelmana, kunhan se tapahtuu oikeista syistä eli paranevasta kasvunäkymästä johtuen.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme