Työmarkkinat pysyivät helmikuussa varsin vakaina, vaikka koronaepidemian toinen aalto tuntui jo Suomen taloudessa. Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli 220 000 henkeä eli 35 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä pieneni 6 000 hengellä vuoden takaa. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 8,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,9 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime 1,5 prosenttiyksikköä 9,2 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi helmikuussa vuodentakaisesta 1,0 prosenttiyksikköä 7,0 prosenttiin. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 56 000, mikä oli 37 000 enemmän kuin vuosi sitten, mutta vähemmän kuin keskitalvella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli 70,0 prosenttia helmikuussa, kun se oli 70,3 prosenttia helmikuussa 2020. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin 79 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin helmikuussa 2020. Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen tietosisältöä, tiedonkeruuta ja estimointimenetelmiä vuoden 2021 alussa. Tämän vuoksi tilastokeskus ei julkaise trendilukuja. Kausitasoitusmenetelmin voidaan kuitenkin todeta, että työttömyysaste oli helmikuussa hieman matalampi kuin joulukuussa tai tammikuussa.

Pääekonomistimme Pasi Kuoppamäen mukaan helmikuun työmarkkinalukemat kertovat Suomen talouden vakaudesta koronaepidemian keskellä. Lomautettuja ja työttömiä on edelleen paljon, työllisiä oli liki sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Lukemiin täytyy tosin suhtautua tilastouudistuksen vuoksi varauksella. Avoimien työpaikkojen nousu vuodentakaisesta oli Kuoppamäen mukaan positiivinen yllätys, joka valaa luottamusta työmarkkinoiden kykyyn toipua nopeastikin, kunhan taloutta päästään avaamaan. Tautitilanteen heikkeneminen ja uudet sulkutoimet merkitsevät vähintäänkin lomautusten nousua keväällä. Lomautuksista olisikin hyvä saada tarkempaa alakohtaista tietoa kevään aikana. Lähikuukaudet näyttävät heikoilta, mutta sulkutoimien ja rokotusten pitäisi raivata tie talouden avaamiselle kesällä, mikä parantaa työllisyystilannetta vuoden loppua kohti.

Lähde:

Tilastokeskus