Työmarkkinat pysyivät koleina tammikuussa 2021. Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli 235 000 henkeä eli 41 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä pieneni 61 000 hengellä vuoden takaa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa. Tammikuuta koskevat tiedot voivat myöhemmin revisioitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi, joten lukuihin täytyy suhtautua varauksella, eikä Tilastokeskus julkaissut työllisyysasteen tai työttömyysasteen trendilukuja laisinkaan.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 prosenttia. Kausitasoitettuna työttömyysasteen voi arvioida olleen noin 8,3 prosenttia, eli likimain sama kuin joulukuussa. Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 58 000, mikä oli 39 000 enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Joulukuusta lomautettujen määrä laski, mikä on osittain normaalia kausivaihtelua. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä nousi yli 93 tuhanteen, mikä on 30 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pääekonomistimme Pasi Kuoppamäen mukaan tunnelmat työmarkkinoilla ovat epävarmat lyhyellä tähtäimellä. Koronan toinen aalto koettelee etenkin palvelualoja, jotka ovat joutuneet karsimaan henkilöstökustannuksia. Pitkäaikaistyöttömyyden nousua Kuoppamäki pitää ymmärrettävänä mutta samalla huolestuttavana. Kun työttömyys kerran pääsee nousemaan ja sen kesto pitenee, on työttömyyden aleneminen parhaassakin tapauksessa hidasta, eikä vielä 2021 nähdä paluuta koronaa edeltäneelle tasolle. Esimerkiksi matkailualan ja liikenteen työllisyys ei heti palaa ennalleen ja monet joutuvat vaihtamaan ammattia. Työttömyyden pelko oli eilen julkaistun kuluttajabarometrin mukaan edelleen koholla, vaikka kuluttajien luottamus muutoin onkin toipunut. Kuoppamäen mukaan työllisyyden voi onneksi odottaa kohentuvan selvästi vuoden 2021 loppua kohti, kunhan kesäkelit ja rokotteet painavat epidemiaa alas, jolloin taloudellista toimintaa ja maan rajoja matkailijoille voidaan jälleen avata. Töitä on kriisin keskelläkin melko paljon tarjolla. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 84 000 uutta avointa työpaikkaa, eli 9 000 vähemmän kuin tammikuussa 2020.

Lähde:

Tilastokeskus