Tällä viikolla vietämme Global Money Weekiä, jonka tavoitteena on tuoda nuorten talouden hallinnan osaamisen tärkeys esiin. Sen teemana on tänä vuonna itsestään ja raha-asioistaan huolehtiminen.

Toteutamme yhdessä Danske Bankin kanssa kolmevuotisen Kestävä rahasuhde -hankkeen, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorten talouteen liittyviä tunnetaitoja ja edistää kestävän kuluttamisen kulttuuria luovan toiminnan kautta. Danske Bankin työntekijät voivat osallistua Kestävä rahasuhde -työpajoihin kummitoiminnan kautta. Kummit vahvistavat nuorten valmiutta puhua rahasta oman rahatarinansa kautta.

Rahan ei tulisi aiheuttaa murheita yhdellekään nuorelle

Nykyään rahasta puhutaan avoimemmin kuin ennen, mutta rahaan liittyvät ongelmat aiheuttavat edelleen pahoinvointia ja ahdistusta. Rahasuhde periytyy pitkälti sukupolvelta toiselle, ja siksi nuorilla on eriarvoiset lähtökohdat rakentaa omaa taloudellista tulevaisuuttaan. Heikko ylisukupolvinen taloustilanne voi ulottaa juurensa pitkälle aikuisuuteen.

Tunteiden käsittelytaidot ovat vahvasti yhteydessä rahankäyttöön. Kuluttamalla paikataan mm. särkynyttä sydäntä, palkitaan itseä ja kuulutaan joukkoon. Tunnistamalla omat rahankäyttöön liittyvät tunteet voi myös tunnistaa omat käyttäytymismallit ja rakentaa itsenäisen ja kestävän rahasuhteen.

Puhumalla raha-asioista ja käsittelemällä rahaan liittyviä tunteita ja toiveita haluamme ennaltaehkäistä hankalia rahasuhteita ja lisätä jokaisen toimintaamme osallistuvan nuoren luottamusta siihen, että heillä on taitoja hoitaa omia raha-asioitaan tulevaisuudessa.

Kuka tahansa voi olla muutoksen tekijä

Tulevaisuuden työelämän monimuotoisuus ja tulevaisuuden näkymien usvaisuus tarvitsevat rinnalleen uudenlaisia näkökulmia talouden hoitamiseen. Rahasta puhuminen ja siihen liittyvien positiivisten asenteiden vahvistaminen edistävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia elää omannäköistä elämää. Tällöin nuori voi rakentaa tulevaisuuttaan siten, että raha-asiat ja henkilökohtainen talous on hallittu kokonaisuus, oli rahaa paljon tai vähän.

Yhteiskunnassamme monet rahaan liittyvät asiat ovat yhä tabuja. Uskaltaisitko sinä kertoa nuorelle kuukausipalkkasi tai vaikka asuntolainasi tämänhetkisen määrän?

Jos taloutta ja sen ilmiöitä alkaa ottaa haltuun omalla ajattelulla sen sijaan, että antaa rahan hallita itseään ja halujaan, voi rahaa alkaa käyttää välineenä muutokseen laajemminkin. Kun oma rahasuhde on kestävällä pohjalla, voimavarat riittävät pohtimaan myös sitä, kuinka kuluttaa eettisesti ja kuinka vaalia yhteistä omaisuutta ja luonnonvaroja, jotta niistä voisivat hyötyä myös tulevat sukupolvet.

Kuka tahansa voi olla se henkilö, joka ottaa esiin keskeisiä toimeentuloon ja rahaan liittyviä kysymyksiä, ja alkaa etsiä niihin vastauksia. Yhteiskunnassamme monet rahaan liittyvät asiat ovat yhä tabuja. Uskaltaisitko sinä kertoa nuorelle kuukausipalkkasi tai vaikka asuntolainasi tämänhetkisen määrän? Rahasta vaikenemisen kulttuuri on syvällä, ja sen perinteen jatkaminen tekee meistä entistä köyhempiä kulttuurisesti, sillä se syventää kuilua erilaisten ihmisryhmien välillä.

Kestävä rahasuhde -hanke vastaa tarpeeseen rakentaa taloudellista hyvinvointia siten, että kaikki ihmiset voisivat olla osallisia siitä. Koska raha-asiat kuuluvat kaikille.

Vieraskynän kirjoittaja on Lasten ja nuorten säätiön asiantuntija Anna-Liisa Parkkinen.

Kestävä rahasuhde -hanke

Raha on tunneasia, ja siksi siitä on tärkeä oppia puhumaan jo nuorena. Lasten ja nuorten säätin kanssa toteutettavan Kestävä rahasuhde -hankkeen toiminnassa ammattiopintoihin valmentautuvat nuoret vahvistavat tunnetaitojaan suhteessa omaan talouteensa ja kestävään kuluttamiseen digitarinatyöskentelyn keinoin.

Katso tästä kaksi nuorten luomaa digitarinaa!
Minä ja vastuullinen kuluttaminen (Miika, 2020)
Vastuullinen kuluttaminen (Roosa, 2020)

Lue lisää hankkeesta Lasten ja nuorten säätiön sivuilta.