Autoilijat arvioivat yleisimmin selviytyvänsä autoilusta 200-400 euron kokonaiskuluilla kuukaudessa. Näin vastasi 43 prosenttia Danske Bankin Autobarometriin osallistuneista autoilijoista.

Kolmannes autoilijoista arvioi kokonaiskulujen jäävän alle 200 euroon kuukaudessa. 14 prosentin arvio on 400-600 euroa kuukaudessa.

– Autoilun kustannukset koostuvat monesta tekijästä, joista kaikki eivät ole ilmeisiä. Polttoaineen kulutus ja vakuutus on helppo laskea, mutta monet todelliset kustannukset jäävät piiloon. Siksi voi olettaa, että suomalaiset maksavat autoilusta enemmän kuin luulevat, sanoo Danske Financen johtaja Altti Kuuri.
Autobarometrin mukaan enemmistö suomalaista laskee autoilun hintaan vain osan kustannuksista. Polttoaineen laskee mukaan 98 prosenttia ja vakuutukset 91 prosenttia. Huollot laskee mukaan enää vain noin 70 prosenttia.

Harva laskee kuluihin myös renkaiden vaihdot ja säilytyksen, rahoituskustannukset ja auton arvon alenemisen.

– Nämä kustannukset ovat oleellinen osa autoilun kustannuksia. Jos ne jättää pois, syntyy vääristynyt kuva autoilun hinnasta. Yksityisleasing sisältää enemmän autoiluun liittyviä kustannuksia, kuten muun muassa auton arvon alentumisen. Siksi voi olla vaikeaa vertailla esimerkiksi oman auton ja yksityisleasingin kustannuksia, jotka moni olettaa korkeiksi.

Autoilun kokonaiskustannusten hahmottaminen lisäisi yksityisleasingin kysyntää

Yksityisleasing on Suomessa edelleen harvinaista, vaikka se on yleistynyt voimakkaasti muissa Pohjoismaissa. Nyt tehdyssä Autobarometrissä 26 prosenttia vastanneista on erittäin tai melko kiinnostunut yksityisleasingista auton ostamisen sijaan. Osuus on loivassa kasvussa, sillä vuotta aiemmin vastaava luku oli 23 prosenttia.

Hintamielikuva yksityisleasingista on korkea. 61 prosenttia pitää yksityisleasingia erittäin tai melko kalliina.

– Yksityisleasingin kallista mielikuvaa lisää osittain aiheellisesti toiminnan arvonlisävero, jota yksityinen kansalainen ei voi vähentää, kuten leasingia käyttävä yritys voi. Tämä varmasti hidastaa osaltaan yksityisleasingin suosiota Suomessa.

Yksityisleasingista kiinnostuneiden valmius maksaa leasingista heijastaa vahvasti vastaajien arvioita autoilun kustannuksista ylipäätään. Vaikka suurin osa olisikin edelleen valmis maksamaan vain 201-400 euroa, niin maksuhalukkuus on hieman kasvusuunnassa.

– Yksityisleasing on auton pitkäaikaista vuokrausta, joka pitää sisällään valtaosan autoilun kokonaiskustannuksista.