”Tähän minä haluan lähteä mukaan”, ajattelin heti kuullessani ensimmäisen kerran mahdollisuudestani toimia mentorina toisen asteen nuorille suunnatussa Oma talous haltuun -talouskasvatushankkeessa. Itsekin äitinä ymmärrän talouskasvatuksen merkityksen ja sen, miten erilaisista lähtökohdista nuoret aikuisuuteen ponnistavat. Toisille nuorille rahasta puhuminen on vaivatonta, mutta joillekin pelkkä aiheen esille nostaminen tuo esiin negatiivisia tunteita. Tätä halusin lähteä muuttamaan.

Ei kun tuumasta toimeen! Mentorina toimiessani tehtäväni oli osallistua ammattikoulussa toimivan luokan työpajatyöskentelyyn yhden päivän ajan. Alkuun ajattelin saapuvani paikalle niin sanotusti pankin hattu syvällä päässä, mutta nopeasti huomasin, että nuoria on hyvä lähestyä omana itsenään. Olin nuorille Kadri, joka kertoi omia kokemuksiaan ja tarinoitaan - en pankkilainen, joka neuvoi toimimaan ennalta määrätyn muotin mukaan.

Nuorten kohtaaminen tuntui jännittävältä ajatukselta. Pohdin, miten nuoret ottaisivat meidät vastaan. Olisiko taloudesta puhuminen helppoa? Jännittäminen oli kuitenkin turhaa, sillä luokka osoittautui aivan mahtavaksi. Oppilaat olivat aktiivisesti mukana keskustelussa, ja oman itsensä laittaminen likoon konkreettisten, omasta elämästä kumpuavien esimerkkien avulla toi rentoutta tekemiseen. 

Yllätyin siitä, miten valveutuneita työpajaan osallistuneet nuoret olivat. He uskalsivat kertoa omia ajatuksiaan ääneen ja jopa haastaa ajatuksia taloudesta sekä kuluttamisesta. Raha ei ollut tabu, vaan raha-asioista puhuminen oli pääosin luontevaa. En ollut paikalla asiantuntijana, vaan tasavertaisena keskustelukumppanina, joka samalla jakoi kokemuksia ja oppeja omasta elämästään. Samalla sain kuulla mielettömiä tarinoita nuorten unelmista ja haaveista! Nykyajan nuorten työllistyminen ei ole yhtä selkeää kuin ollessani itse nuori, ja jo opintoihin pääseminen vaatii ponnistelua. Vaikka ammatinvalinta tai elämä ei nuorella olisikaan vielä täysin selvillä, kertoo suunnitelmallisuudesta, tavoitteista ja haaveista sekin, miten kiinnostuneita nuoret olivat esimerkiksi sijoittamisesta.

Työpajatyön aikana nuoret innostuivat suunnitelmallisen ja jatkuvan säästämisen merkityksestä. Jo tietoisuuden lisääminen siitä, mihin omat rahat menevät, auttaa suunnittelemaan omaa talouttaan ja tavoittelemaan unelmia esimerkiksi omistusasunnon hankinnasta. Kävimme esimerkkien kautta keskustelua jokapäiväisten pienten hankintojen kustannuksista kuukausitasolla. Vaikka päivittäinen take away -kahvi saattaa tuntua pieneltä kuluerältä jopa opiskelijan kukkarossa, muodostaa se kuukausitasolla merkittävän summan rahaa. 

Nuoret elävät jatkuvasti kasvavan tiedon ja digitalisaation ympäröiminä. He hakevat tietoa eri paikoista, ja taloudesta keskustellaan vanhempien lisäksi erilaisilla julkisilla foorumeilla anonyymisti. Kaikki eivät halua tai pysty juttelemaan raha-asioista vanhempiensa kanssa, mikä korostaa talouskasvatuksen merkitystä. Nuorten talouskasvatusta pitäisi lisätä - ja nimenomaan käytännönläheisesti. Mentorointipäiväni työpajassa osoitti itselleni, että kokemusasiantuntijat ja vertaistuki toimivat tehokkaasti kulutuskäyttäytymisen muokkaamisessa.

Työpajatoiminta muistutti siitä, että nuoret aikuiset ovat tasavertaisia keskustelukumppaneita myös talousasioissa. Innostaminen ja omien kokemuksien jakaminen ovat tapoja, joilla nuoria kannattaa lähestyä - oli aihe miten hankala tahansa. Iloitsin siitä, miten nuoret tuntuivat kiinnostuvan etenkin oman taloutensa suunnittelusta. Lisäksi diginatiiveilla on paljon annettavaa meille vanhemmille!

Oma talous haltuun -hanke

  • Nuori Yrittäjyys ry tarttuu Oma talous haltuun -hankkeen tiimoilta tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta. 
  • Nuori Yrittäjyys ry tuo toisen asteen opetuksessa käytettävän oman talouden hallintaan ja taloudellisen mielenrauhan kehittämiseen innostavan opetusohjelman, joka tarjotaan kaikkien toisen asteen oppilaitoksissa toimivien opettajien käyttöön. Opetusohjelman aikana syvennytään omiin asenteisiin, harjoitellaan päätöksentekoa ja kartutetaan tietoja sekä taitoja taloudesta. Lisäksi opetusohjelman rinnalle rakennetaan alku- ja lopputestit, jotka tarjoavat opettajille ja nuorille mahdollisuuden arvioida oppimisprosessia. Ne tullaan julkaisemaan myös kaikille avoimena versiona.
  • Oma talous haltuun -opetusohjelma on ensimmäinen ilmainen kouluun suunnattu talouskasvatuksen oppimiskokonaisuus, joka on luotu noudattamaan opetussuunnitelman perusteita.  Opetusohjelma on osa Nuori Yrittäjyys ry:n talouskasvatuspolkua, joka läpäisee kaikki luokka-asteet ja oppiaineet.
  • Lasten ja nuorten säätiö toteuttaa Oma talous haltuun -hankkeessa kummiluokkatyöskentelyä toisen asteen ammattioppilaitoksissa vuoden 2019 aikana. Kymmenen kummiluokan nuoret työstävät ja käsittelevät omaa rahasuhdettaan digitarinoiden avulla pohtien samalla oman kerronnan kautta rahan vaikutusta tulevaisuuteen ja elämään. 
  • Digitarinoiden avulla työskentely työpajoissa on henkilökohtaista: lähtökohtana ovat nuorten omat kokemukset ja arki. Danske Bankin kummit osallistuvat digitarina-taidetyöpajatoimintaan vapaaehtoisina vertaisosallistujina, keskustelemalla ja reflektoiden yhdessä nuorten kanssa.
  • Oma talous haltuun -hanke on osa Danske Bank Suomen Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -kokonaishanketta
  • Lue lisää Oma talous haltuun -hankkeesta täältä.