Startupissa työskentely ei tee automaattisesti rikkaaksi, ellei sitten ole päässyt mukaan osakkaaksi yritykseen, joka tulee menestymään hurjasti. Suomalaisissa startupeissa työskentelevien keskiansio on 3538 euroa kuukaudessa, kun Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten kuukausikeskiansio on noin 3395 euroa.

Suomalaiset jäävät jälkeen muiden Pohjoismaiden palkoista, sillä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa palkat näyttävät olevan keskimäärin suurempia.

– Startupit ovat kasvuyrityksiä, joissa tulevaa kasvua rakennetaan vielä nykyisen taloudellisen tuloksen kustannuksella. Siksi on ymmärrettävää, että palkat ovat keskiarvotulotasoon verrattuna maltillisia, vaikka nämä yritykset työllistävät korkeakoulutettuja huippulahjakkuuksia myös Suomessa, sanoo Danske Bankin startup-yhteistyöstä vastaava johtaja Teppo Havo.

Parhaat palkat startupeissa ovat johdossa ja teknologiaan liittyvissä tehtävissä. Miesten palkat ovat keskimäärin myös suurempia kuin naisten.

– Myös startup-sektorilla on havaittavissa naisten ja miesten palkkojen hajontaa. Naisvastaajien palkat ovat kautta linjan jonkin verran matalampia, ja erot kasvavat yritysten koon kasvaessa. Tutkimuksen pohjalta kattavaa selitystä tälle ei voida antaa, mutta vastauksista voidaan havaita, että startupeissa työskentelevien miesten osuus yritysten omistuksesta on keskiarvoisesti naisvastaajia suurempi, minkä lisäksi miesten keskimääräinen työaika on 3,5 viikkotuntia pidempi.

Omistaminen yleistä

Ansiotasoa tasoittaa jossain määrin se, että startupeissa työntekijät omistavat yritystä keskimääräistä yleisemmin. Suomessa 38 prosenttia startupeissa työskentelevistä on myös omistaja. Luku ei pidä sisällään yrityksien perustajia, jotka ovat tyypillisesti aina myös isompia omistajia.

– Omistuksen jakaminen on fiksu tapa sitouttaa työntekijät startupeihin – tutkimuksen tulosten mukaan se lisää esimerkiksi tehtyjen viikkotyötuntien määrää merkittävästi. Samalla se auttaa yritystä talouden hallinnassa, koska omistuksella palkitseminen ei rasita kasvavan yrityksen kassavaroja. Onnistuessaan startupin arvo kasvaa merkittävästi, jolloin matalampikin palkka yhdistettynä omistukseen tekee työskentelystä palkitsevaa, Havo sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös keskimääräisiä työntunteja startupeissa. Suomalaisissa yrityksissä työskennellään lyhintä viikkoa, sillä keskimäärin tunteja tehdään viikossa noin 42. Norjassa työviikko on pisin, sillä siellä viikossa tehdään 49 tuntia. Yrittäjän viikko on pidempi myös startupeissa. Pohjoismaiden tasolla osakkaat tekevät töitä keskimäärin kahdeksan tuntia enemmän kuin työntekijät.

– Startupit hakevat usein vielä liiketoimintamallia ja organisoituvat usein sen mukaan uudestaan. Se tarkoittaa sitä, että työtunnit voivat kasvaa ainakin väliaikaisesti korkeaksi. Tässä tutkimuksessa suomalaisten naapurimaihin vertailtuna matalampaa viikkotuntimäärää selittää osin myös se, että niissä vastaajien joukossa oli suhteellisesti enemmän omistajayrittäjiä, joiden viikkotuntimäärät ylittävät hyvin usein 50 tunnin rajapyykin.

Lataa tutkimus

Ensimmäistä kertaa julkaistu Nordic Startup Salary Report kuvaa startup-työskentelyä Pohjoismaissa. Millä tavalla työskentely kasvuyrityksessä vertautuu keskenään eri Pohjoismaissa?

Lataa tutkimus