Uskomme, että taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille, ja erityisen tärkeää se on juuri nuorille. 

Lasten ja nuorten säätiön kanssa viime vuonna käynnistynyt yhteistyömme nuorten talouskasvatuksen parissa on saanut tänä vuonna jatkoa Kestävä rahasuhde –hankkeen muodossa. Kestävä rahasuhde –hankkeessa Lasten ja nuorten säätiö toteuttaa työpajoja toisen asteen ammattioppilaitoksiin, joissa nuoret työstävät ja käsittelevät omaa rahasuhdettaan digitarinoiden avulla pohtien samalla oman kerronnan kautta rahan vaikutusta tulevaisuuteen ja elämään.

- Rahasta puhuminen on koettu perinteisesti hankalaksi, ja siihen liittyy vaikeita tunteita kuten häpeää etenkin, jos rahaa ei ole paljon. Puhumattomuus johtaa kuitenkin epätasa-arvoon ja heikkoihin taloustaitoihin. Heikot taloustaidot puolestaan aiheuttavat yhteiskunnallisia ongelmia ja henkilökohtaisia vaikeuksia, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle helposti. Raha on yhteinen asia ja jokaisella on oikeus oppia ja puhua siitä, kertoo Kestävä rahasuhde –hankkeen projektipäällikkö Anna-Liisa Parkkinen Lasten ja nuorten säätiöstä.

Kolmivuotisen hankkeen aikana Lasten ja nuorten säätiö toteuttaa työpajoja noin 450 Valma-opiskelijan kanssa ympäri Suomea yhteistyössä Danske Bankin kanssa. Lisäksi koulutamme opetus- ja nuorisoalan ammattilaisia. Työpajojen tarkoituksena on vahvistaa nuorten rahasuhdetta. Tunteiden käsittelytaidot ovat yhteydessä rahankäyttöön: nuoret saavat paremmat lähtökohdat taloudellisesti tasapainoisempaan tulevaisuuteen tunnistamalla rahankäyttöön liittyviä tunteita.

Rohkeutta tavoitella ja saavuttaa unelmiaan

Danske Bankin työntekijöillä on mahdollisuus osallistua Kestävä rahasuhde –hankkeen työpajoihin kummien roolissa. Työpajoissa kummit pohtivat yhdessä nuorten kanssa talousasioita jakaen samalla osaamistaan ja näkökulmiaan. Ensimmäiset kummivierailut ovat herättäneet pankkilaiset pohtimaan myös omaa rahasuhdettaan.

- Toivon, että meidän kummien kasvutarinoiden kuuleminen antoi nuorille rohkeutta tavoitella ja saavuttaa unelmiaan. Meistä jokainen on kasvanut tähän pisteeseen erilaisten, omannäköistemme polkujen kautta. Jos tuota omaa polkua uskaltaa lähteä tutkimaan omien unelmien ja kiinnostusten kautta, rakentuvat myös esimerkiksi ammatillinen rooli ja sitä myötä taloudellinen perusta kestävämmäksi, kirjoittaa Danske Bankin liiketoiminnan kehittämisen konsultti Liisa Norio blogitekstissään.

- Oman tarinan jakaminen nuorille vahvisti tietoisuuttani siitä, että meidän jokaisen olisi hyvä silloin tällöin pysähtyä miettimään omaa tämänhetkistä rahasuhdettamme sekä pohtimaan omaa kulutuskäyttäytymistämme ja kehittymisen paikkojamme.

Lue Liisan blogi kokonaisuudessaan täältä.

Kestävä rahasuhde –hanke

  • Kestävä rahasuhde -hankkeen toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA vuosina 2020–2023. STEA:n lisäksi hankkeen toimintaa rahoittaa Danske Bank.
  • Hankkeen kohderyhmä koostuu Valma-opiskelijoista, Valma-opettajista sekä nuorisoalan ammattilaisista.
  • Hanke tulee tavoittamaan vuosien 2020-2023 aikana noin 450 nuorta ja 120 opettajaa sekä nuorisoalan ammattilaista kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomen.
  • Lue lisää hankkeesta Lasten ja nuorten säätiön sivuilta.