Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotietojen mukaan liki 4,9 miljardia euroa syyskuussa, eli 7,9 prosenttia vuoden takaista vähemmän, Tilanne koheni hiukan elokuusta, jolloin viennin arvoa nosti myös yksittäinen lentokonetoimitus (sale&leaseback). Huomattava osa viennin arvon laskusta selittyy vientihintojen laskulla, joten tavaraviennin volyymi ei jäänyt merkittävästi vuodentakaista pienemmäksi. Tuonnin arvo laski syyskuussa 5,1 prosenttia vuoden takaisesta. Sekä viennin että tuonnin arvojen vähenemiseen on viime kuukausina edelleen vaikuttanut öljyn ja öljytuotteiden hintojen lasku. Öljytuotteiden viennin arvo laski 20 prosenttia 2019 syyskuusta. Paperin ja pahvin vienti laski Tullin mukaan 18 prosenttia ja paperimassan viisi prosenttia. Sahatavaran viennin arvo nousi 2 prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vientiin kirjattiin 5 prosenttia laskua. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 8 prosenttia ja kuljetusvälineiden viennin arvo 14 prosenttia. 

Pääekonomistimme Pasi Kuoppamäen mukaan ulkomaankaupan luvut kertovat teollisuuden viennin pienestä toipumisesta vientimarkkinoiden elvyttyä kolmannella neljänneksellä. Suomen teollisuus selvisi myös koronakeväästä useimpia muita maita paremmin. Loppuvuosi näyttää osin haastavalta, koska koronan toinen aalto koettelee talouksia ja uusien tilauksien virta on ollut vaatimaton. Toisaalta toinen aalto iskee valtaosin palvelusektoriin ja teollisuuden ennakoivat mittarit, kuten ostopäällikköindeksit, ovat pysyneet melko hyvinä vielä syksyllä. Teollisuuden tuotantoketjuissa ei maailmalla myöskään ole havaittavissa samanlaisia häiriöitä kuin keväällä. Suomen teollisuuden vienti voi nousta 2021 jos koronapandemia saadaan rokotteen avulla kuriin, vientimarkkinoilla elvytetään mittavasti ja Suomen omasta kilpailukyvystä onnistutaan pitämään riittävää huolta.

Lähde:

Tulli: Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto syyskuussa 2020