Vallitsevista olosuhteista johtuen alun perin keväälle suunniteltu Oma talous haltuun -koulukiertue siirrettiin syksylle virtuaalitapahtumana, ja yhteistyö oppilaitosten kanssa näyttääkin lähteneen liikkeelle hyvin. Koulukiertue starttasi heti lukuvuoden alettua elokuussa, ja virtuaalisia vierailuja järjestetään oppilaitosten aikataulun mukaan koko lukuvuoden ajan.

- Virtuaalitapahtumat on todettu onnistuneeksi konseptiksi. Ne tuovat joustavuutta tapahtumien järjestelyyn ja helpottavat myös Danske Bankin vapaaehtoisia, jotka osallistuvat tapahtumaan asiantuntijaroolissa. Tapahtumiin pääsee osallistumaan tarvittaessa toiseltakin paikkakunnalta, sillä virtuaalisesti järjestettäessä tapahtuman sijainnilla ei ole merkitystä, kertoo Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntija Turo Numminen.

Opetusohjelma rantautuu yhä useampaan oppilaitokseen
Yhä useampi oppilaitos on ollut kiinnostunut ottamaan oman talouden hallintaa opettavan Oma talous haltuun –opetusohjelman käyttöönsä, ja ohjelma on syksyn aikana aloitettu yhteensä 23 eri ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. 

- Koronaviruksen tuoma epävarmuus tulevaisuudesta ja omasta taloudesta on varmasti vaikuttanut käytävään keskusteluun, jolloin taloustaidot ja niiden merkitys ovat nousseet aiempaa useammin esille, Numminen jatkaa.

- Nuori Yrittäjyys ry haluaa omalla toiminnallaan edistää nuorten työelämätaitoja ja talousosaamista, ja yhdessä Danske Bankin kanssa voimme tarjota maksuttomia oppimismalleja kaikille nuorille kouluasteesta riippumatta. Työn muutos, pätkätyöt ja oman vastuun korostaminen tuovat talousosaamisen keskeiseksi tekijäksi jokaisen nuoren elämässä, ja hyvä talousosaaminen sekä talouden hallinta ovat perusta, jolle omaa taloudellista mielenrauhaa voi rakentaa.
Talouskasvatus on noussut syksyn aikana laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun Suomen Pankki on käynnistänyt koordinoimansa kansallisen talousosaamishankkeen. Hankkeessa arvioidaan talousosaamisen tilaa ja luodaan kansallinen talousosaamisen strategia sekä toimintamallit kansallisen talousosaamisen kehittämiseksi yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

- Nuori Yrittäjyys toimii kansallisessa talousosaamishankkeessa verkostopartnerina ja on merkittävä toimija kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvan oppimisen ja opetuksen tukena, Numminen kertoo.

Seuraavat Oma talous haltuun –koulukiertuetapahtumat järjestetään 18.11. Tampereella ja 15.12. Porissa. Vuodenvaihteen jälkeen tapahtumia on luvassa lisää ympäri Suomen.

Oma talous haltuun -hanke

  • Oma talous haltuun -opetusohjelma on ensimmäinen ilmainen kouluun suunnattu talouskasvatuksen oppimiskokonaisuus, joka on luotu noudattamaan opetussuunnitelman perusteita. Opetusohjelma on osa Nuori Yrittäjyys ry:n talouskasvatuspolkua, joka läpäisee kaikki luokka-asteet ja oppiaineet.
  • Nuori Yrittäjyys ry tarttuu Oma talous haltuun -hankkeen tiimoilta tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta.
  • Lue lisää Oma talous haltuun –hankkeesta täältä.