Suomalaiset ovat enemmän huolissaan taloudesta kuin muut pohjoismaalaiset. Suomessa taloudellinen mielenrauha -indeksi jää tuoreen tutkimuksen mukaan 6,1:een, kun muissa Pohjoismaissa indeksi on noin 6,5. Taloudellinen mielenrauha –indeksi koostuu useasta muuttujasta, jotka kuvaavat pohjoismaalaisten näkemystä omasta taloudestaan.

”Taloudellinen mielenrauha on perusta monille tärkeille päätöksillemme, huolillemme ja unelmillemme. Kyse ei ole vain luvuista ja kovista faktoista, vaan myös siitä millaiseksi taloudellisen tilanteemme tunnemme ja miten se vaikuttaa meihin”, sanoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki
Suomalaisten luottamus omaan talouteen ei vaihtele merkittävästi eri puolilla Suomea.  Sen sijaan ikä vaikuttaa luottamukseen paljon: 35–54-vuotiaat ovat vähiten luottavaisia nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa.

”Kyselyssä huomattiin, että ruuhkavuosia viettävät kokevat usein, että oma talousluottamus on heikompaa kuin muilla saman ikäisillä. Keskimäärin tämä tuskin pitää paikkaansa, mutta ilmeisesti uratoiveiden ja perhe-elämän ristipaineessa arvio värittyy turhankin synkäksi”, kertoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Tieto lisää taloudellista mielenrauhaa

Suomalaisten keskuudessa tulojen rooli taloudellisen mielenrauhan osana on merkittävämpi kuin muissa Pohjoismaissa. Kolme viidennestä kokee, että suuremmat tulot lisäisivät heidän luottamusta omaan talouteensa, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on 55 prosenttia. Säästämisen ja sijoittamisen rooli on pienempi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. 

”Taloudellista mielenrauhaa ei kuitenkaan kannata rakentaa ansiotulojen varaan. Siinä meillä on paljon oppimista ruotsalaisista, jotka tietävät pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen merkityksen”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Taloudellista mielenrauhaa kasvattaa myös oman talouden tuntemus: kokonaispankkiasiointiaan kuukausittain tarkastelevista vastaajista 30 prosenttia suhtautuu nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa suuressa tai erittäin suuressa määrin luottavaisesti. Sen sijaan henkilöistä, jotka eivät ole koskaan tarkastelleet kokonaispankkiasiointiaan, vain 15 prosenttia suhtautuu nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa luottavaisesti.

Taloudellinen mielenrauha -raportti

Taloudellinen mielenrauha ja vauraus tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Olemme kysyneet suomalaisilta jo kahtena vuonna, millaisena heidän oma taloudellinen tilanteensa ja sen tulevaisuus heille näyttäytyy.

Katso tulokset