79338b4b-00090254-1762d726

 

Aivan ensimmäisenä uudistuksena varainhoidossa Brand nostaa esiin hallituksen kaavaileman osakesäästötilin. 

Tili on loistava liike siihen suuntaan, että säästäminen ja sijoittaminen ovat tulevaisuudessa osa entistä useamman piensijoittajien arkea, Thomas Brand kiteyttää. Sijoittaminen ei jatkossa ole enää mikään erityinen toimenpide, vaan se jokapäiväistyy.

Toisena ilmiönä Brand mainitsee digitalisaation aiheuttaman muutoksen varallisuudenhoidossa, sekä varallisuudenhoidon avoimuuden lisääntymisen. Brandin mukaan varallisuudenhoitoon on myös tulossa entistä enemmän niin sanottuja hybridimalleja, joissa ovat mukana sekä perinteinen ihmisvarainhoitaja että koneoppimiseen pohjautuvia järjestelmä. 

– Asiakkaat haluavat parhaat puolet molemmista maailmoista - he haluavat sekä digipalveluita että henkilökohtaista neuvontaa, Brand toteaa. 

Suomalaiset ovat varsin avoimia digineuvonnalle; Accenturen viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisista jopa 75 % on valmiita vastaanottamaan automatisoitua varainhoitopalvelua, edellyttäen, että se on heille personoitua. Sijoitusneuvojan apuun kuitenkin halutaan turvautua erityisesti ongelmatilanteissa.

Tulevaisuudessa asiakas ei välttämättä tapaa sijoitusneuvojaa keskustellakseen vain vaurastumisesta. Hyvä sijoitusneuvoja kykenee selittämään monimutkaisia aiheita, ymmärtämään asiakkaan tavoitteita ja voi tukea asiakkaan kehitystä sijoituspolulla. Tulevaisuuden sijoitusalan ammattilaiset ovat finanssiterapeutteja, jotka kuuntelevat asiakkaiden huolia, tarjoavat aktiivisesti uusia ratkaisuja laajasta avoimesta tarjoamasta ja juhlistavat menestystä yhdessä asiakkaidensa kanssa, Brand toteaa.

Kolmantena mielenkiintoisena ilmiönä Brand nostaa esiin naiset ja nuoret sijoittajina. Hänen mukaansa näiden asiakkaiden tarpeita ei ymmärretä riittävän hyvin, ja heille saatetaan tarjota liukuhihnamaisesti tietynlaisia sijoitus- ja säästämisratkaisuja. Brandin mukaan olisi kuitenkin tärkeää selvittää aiempaa tarkemmin, mitä esimerkiksi naissijoittajat todellisuudessa kaipaavat ja mitkä ovat naisten tavoitteet. 

Naiset eivät kaihda riskiä, mutta tiedostavat niiden olemassaolon. Naisten ja miesten sijoitus- ja säästämistavoitteissa on myös eroja. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tehty käyttäytymistaloustieteellinen tutkimus on osoittanut, että miesten ja naisten sijoituskäyttäytymisen välillä on keskimääräisiä eroja. Tutkimustiedon hyödyntäminen palvelukehityksessä on tärkeää tulevaisuuden sijoituspalveluita suunniteltaessa, Brand toteaa. 

Tulevaisuudessa on huomioitava esimerkiksi se, että nuoret saattavat olla muita asiakasryhmiä kiinnostuneempia vaikuttavuussijoittamisesta ja sen mahdollisuuksista. Naiset puolestaan näyttäisivät olevan toimintatavoiltaan ja sijoituskäyttäytymiseltään keskimäärin lähempänä ammattisijoittajia kuin miehet.

Danske Bankin hiljattain julkaisema tutkimus tukee tätä samaista näkemystä. 

Finanssislangin viljeleminen on ollut toimialan helmasynti, mutta onneksi tämä on vähentynyt. Osakesäästötili tulee olemaan näytön paikka, koska pelkkä osakkeiden osto- ja myyntimahdollisuus ei riitä vaikuttavaksi arvolupaukseksi. Tämän lisäksi pitää miettiä muun muassa hinnoittelua ja lisäarvopalveluita, Brand huomauttaa.

Kiteytetysti voidaan siis todeta, että tulevaisuuden sijoittaminen ja varainhoito tulee olemaan kovin erilaista verrattuna siihen, mihin on nyt totuttu. Brand kuitenkin muistuttaa: 

Hyvä varainhoito ja hyvät varainhoitajat eivät ole katoamassa mihinkään, mutta yksittäisten sijoitustuotteiden ja -palveluiden välillä erot saattavat tulevaisuudessa lisääntyä. Elämme asiakkaan aikakautta, joten ihmisillä on varaa valita. Kilpailu peruspalveluissa, kuten arvopaperinvälityksessä, tulee kiristymään varsinkin osakesäästötilin myötä.