Ikääntyvien esiinmarssia ei voi estää. Väestö ikääntyy ja elää pidempään, ja ikääntyneet muodostavat kasvavan osan maailmanlaajuisesta vallanpitäjien joukosta, mutta heillä on myös paljon erityistarpeita.

Tässä on pari kiinnostavaa tosiasiaa:

  • YK:n mukaan vuonna 2017 maailmassa oli 962 miljoonaa vähintään 60-vuotiasta ihmistä, ja määrän odotetaan kasvavan 2,1 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.
  • Bank of America Merrill Lynch -investointipankin mukaan yli 60-vuotiaiden ikäryhmällä on vuonna 2020 maailmanlaajuisesti 15 000 miljardin dollarin ostovoima. Se vastaa maailman toiseksi suurinta taloutta.

Siksi on itsestään selvää, että ikääntyvien joukko tarjoaa valtavat mahdollisuudet sijoittajille, jotka osaavat lukea tämän ikäryhmän tarpeita ja tunnistaa yritykset, jotka pystyvät parhaiten täyttämään ne.

 Säästämisen pitäisi olla kunnossa...

Ratkaisevaa on tarkastella, millainen vanhuus meille on luvassa ja mihin käytämme rahojamme. Tässä muutama totuus pureskeltavaksi:

  • Euroopan komission arvion mukaan EU:n kansalaiset viettävät vuonna 2060 noin kolmanneksen elämästään eläkeläisinä.
  • Markkinatutkimusyritys Nielsenin tekemän tutkimuksen mukaan odotettavissa on, että 67 % suurista ikäluokista elää eläkevuotensa shoppailun, matkailun,viihteen ja sosiaalisten tapahtumien merkeissä. Suurilla ikäluokilla tarkoitetaan toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä ikäluokkia. Tuolloin syntyvyys oli erittäin suurta.
  • Jos he haluavat toteuttaa vanhuudenhaaveensa, monella heistä pitäisi olla nykyistä suuremmat eläkesäästöt – ja juuri nyt elämme maailmanlaajuiste eläkesäästöjen kulta-aikaa. Tilintarkastusyritys PwC:n mukaan maailmanlaajuinen eläkeomaisuus vuonna 2012 oli 33 900 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 56 500 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä.

Siksi väestön ikääntyminen vaikuttaa merkittävästi finanssialaan. Tulevien vuosikymmenien aikana väestönkehitys hyödyttää väistämättä osaa finanssisektorista. Tämä koskee muun muassa eläkeneuvonnan, varainhallinnan, säästämisen ja erilaisten vakuutuspalvelujen kaltaisia osa-alueita.

…kuin myös terveyden

Pelkkä raha ei kuitenkaan riitä unelmien täyttämiseen. Vielä tärkeämpää on, että terveys on kunnossa, ja tästä päädymmekin toiselle alalle, joka liittyy kiinteästi väestön ikääntymiseen – terveydenhuoltoalalle.

Tässä hieman alaan liittyvää faktatietoa:

  •  Bank of America Merrill Lynchin mukaan 80 % ikääntyneistä kärsii kroonisista vaivoista, ja heidän hoitamiseensa kuluu noin 75 % terveysmenoista.
  • YK:n mukaan Japani oli vuonna 2015 maailman ainoa maa, jossa yli 30 % väestöstä oli yli 60-vuotiaita. Vuonna 2050 tämän odotetaan olevan tilanne 55  maassa.

Tulevien vuosikymmenien aikana terveysmenot verottavat entistä suuremman osan maailmantaloudesta. Tämä koskee sekä sairauksien ehkäisemiseen liittyviä menoja että sairauksien hoitomenoja. Kuten vanhojen autojenkin kohdalla, myös ihmisille tarvitaan enenevässä määrin varaosia, jotta elimistö pysyy toiminnassa. Tällaisia varaosia ovat esimerkiksi lonkkaproteesit, hammasproteesit, silmälasit ja kuulolaitteet.

Samalla keskitytään toimivampiin ja kustannustehokkaampiin sairaaloihin ja terveysratkaisuihin. Näin väestön ikääntyminen vaikuttaa suotuisasti muun muassa lääketieteen teknologian kehitykseen.

Megatrendi painopistealueenamme

Edellä raapaisin vain hieman maailmanlaajuisen ikääntymistrendin pintaa. Kun eläkesäästäminen on kunnossa, ikääntyvät voivat kuluttaa rahansa muun muassa vapaa-aikaan, huvituksiin, oikeanlaiseen senioriasumiseen ja moneen muuhun.

 

Ikääntyvä väestö on kuin puskutraktori, joka tulevien vuosikymmenien aikana runnoo tiensä koko maailman talousmaiseman ja finanssimarkkinoiden läpi. Siksi se on megatrendi, johon me Danske Bankissa kiinnitämme paljon huomiota asiakkaittemme puolesta – sekä mitä tulee asiakkaittemme säästöjen turvaamiseen että heidän varojensa oikeanlaiseen sijoittamiseen.

Jos väestön ikääntyminen kuulostaa sinusta sijoitusmielessä kiinnostavalta aiheelta, ota yhteyttä Danske Bankin sijoitusneuvojaasi.