Edellisessä kirjoituksessa pohdittiin, miksi on järkevää etsiä sijoitusmahdollisuuksia Suomen osakemarkkinoiden ulkopuolelta. Suomen osakemarkkinoiden osuus maailman osakemarkkinoista on alle 1 %, eikä Helsingin pörssiin ole listattu yhtiöitä useilta sektoreilta, joita on tarjolla muissa pörsseissä. Silti monikaan suomalainen sijoittaja ei ole lähtenyt hakemaan mahdollisuuksia kotipörssimme ulkopuolelta, vaikka hyödyt tuottomahdollisuuksien ja paremman hajautuksen kannalta ovat selkeät. Ulkomaille sijoittaminen koetaan vaikeaksi ja ehkä hieman pelottavaksikin, vaikka sen ei tarvitse sitä olla. Siirtämällä katse aluksi edes hieman merta edemmäksi tuttuihin Pohjoismaisiin naapureihimme aukeaa sijoittajalle jo huomattavasti lisää mahdollisuuksia.

Väkiluvulla mitattuna pohjoismaissa on vain noin 26 miljoonaa ihmistä, mutta talousalueena Pohjoismaat on maailman 11. suurin ja osakemarkkinana 10. suurin. Pohjoismaat ovat maailman huippua, kun mitataan kilpailukykyä ja yritysten laatua. Pohjoismaissa on myös suuri määrä globaaleja alansa suuryrityksiä, kuten Maersk maailman suurimpana rahtilaivavarustamona, Carlsberg maailman neljänneksi suurimpana panimona, maailman suurin lohen tuottaja Marine Harvest tai alallaan maailman toiseksi suurin vaatetusjätti H&M.  

Pohjoismaat tarjoavat suomalaiselle sijoittajalle helpon väylän hyödyntää salkun kansainvälistä hajautusta. Laskemalla yhteen listattujen yhtiöiden lukumäärän, tai vertaamalla Pohjoismaiden osakemarkkinoiden yhteenlaskettua kokoa Suomen osakemarkkinoihin, kasvaa sijoitusmahdollisuuksien määrä lähes kuusinkertaiseksi.  Nämä osakemarkkinat pitävät sisällään eri sektoreilta suuren määrän laatuyhtiöitä, joilla parantaa salkkunsa tuotto/riskisuhdetta. Lisäksi jos pörssin uudet tulokkaat ja kasvuyhtiöt kiinnostavat, on Pohjoismaisesta näkökulmasta myös tässä hyötyä, sillä listautumisaktiivisuus on ollut viimevuosina selkeästi suurinta Tukholman pörssissä, johon pelkästään tänä vuonna on jo listautunut lähes 40 yhtiötä.

Kaupankäynnin välityspalkkiot on asetettu Danske Bankin sijoituspalveluissa samalle tasolle kaikilla markkinoilla, ja Danske Kaupankäyntipalveluun kuuluu sekä kotimainen että ulkomainen säilytys. Sijoittaminen muihin Pohjoismaihin ei siis nosta näitä kuluja. 

Tietoa Pohjoismaisista yrityksistä on saatavilla runsaasti, ja sijoittaminen on yhtä vaivatonta kuin kotimaisiin pörssiosakkeisiin sijoittaminen. Danske Analyysipalveluun sisältyvä tutkimustietokanta tarjoaa osakeanalyysejä lähes 300 Pohjoismaisesta yrityksestä. Lisäksi palveluun sisältyy vuoden alussa tarjolle tuotu Zenostock osaketyökalu, josta löytyy helposti informaatiota globaalisti lähes 10 000 yrityksestä, mukaan lukien yli 900 yritystä Pohjoismaista. 

Pohjoismainen näkökulma hyödyttää sijoittajaa, jonka kannattaakin tutustua sen luomiin mahdollisuuksiin sijoittamista helpottavien palveluiden avulla.

Aloita sijoittaminen pohjoismaisille markkinoille

Danske Kaupankäynti –palvelu tarjoaa mahdollisuuden sijoituksiin 25 kansainvälisellä markkinalla, joille kaikille on sama välityspalkkio.

Tutustu palveluun