Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste laski 6,3 prosenttiin, eli huimat 1,7 prosenttiyksikköä alemmas kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli syyskuussa 170 000, mikä oli noin viidennes vähemmän vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli syyskuussa 7,4 prosenttia. Työllisiä oli syyskuussa 72 000 enemmän kuin vuosi sitten. Suurin osa lisäyksestä on tullut yksityiselle sektorille jatkuvasta kokoaikatyöstä. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,7 prosenttia syyskuussa, eli hallituksen 72 prosentin tavoite jäi tällä mittarilla mitaten vielä saavuttamatta. Työllisten määrä on noussut vuodessa 2,9 prosenttia ja työvoiman tarjonta on lisääntynyt 1,0 prosenttia.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan työmarkkinoilla on edelleen tavanomaista parempi tilanne. Työllisyys on noussut laaja-alaisesti kaikilla päätoimialoilla ja avoimia työpaikkoja on runsaasti. Talouskasvu on kuitenkin hieman hidastumassa ja avoimiin työpaikkoihin alkaa olla vaikeampi löytää osaavaa työvoimaa, joten työmarkkinoiden tunnusluvut eivät kohennu enää aivan yhä vilkkaasti kuin alkuvuoden aikana.

Kuoppamäen mukaan hyvä työmarkkinatilanne nostaa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja, piristää kuluttajien luottamusta ja ruokkii yksityisen kulutuksen kasvua. Kuoppamäki pitää panostuksia koulutukseen ja työmarkkinoiden uudistamisen jatkamista tärkeinä hankkeina, jotta työllisyysaste nousee lähemmäs pohjoismaista tasoa ja osaavan työvoiman saatavuus kohentuu.