Suurin osa suomalaista haluaa maksaa taloyhtiölainan pois uuden asunto-osakkeen ostamisen yhteydessä. Danske Bankin YouGovilla teettämän tutkimuksen mukaan 53 prosenttia maksaisi vähintään melko varmasti pois oman osuutensa taloyhtiölainasta asunnon oston yhteydessä omalla asuntolainallaan.

Kysymykseen kantaa ottaneista vastaajista kolme neljännestä maksaisi yhtiölainan pois todennäköisesti tai melko todennäköisesti. Tätä tukevat myös Danske Bankin tilastot, joiden mukaan vain noin 10 prosentille lainanottajista jää myös taloyhtiölainaa.

– Taloyhtiölainan maksaminen pois on järkevää monesta syystä. Taloudellisten syiden lisäksi on hyvä muistaa, että oma laina joustaa paremmin oman talouden mukaan kuin taloyhtiölaina, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki toteaa.

Kuluttajalle oma asuntolaina on edullisempi myös korkovähennysoikeuden ja marginaalin osalta. Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainojen marginaalit ovat olleet nyt noin vuoden ajan matalampia kuin taloyhtiölainojen.

Suomalaiset pyrkivät maksamaan myös tonttiosuuden pois, jos se on mahdollista. Vastaajista 41 prosenttia maksaisi tonttiosuuden omalla lainalla, mikäli se olisi mahdollista.

 

Putkiremontti suurin kysymys

Danske Bank tutki kyselytutkimuksella myös sitä, mihin asunnonostajat kiinnittävät huomiota taloyhtiössä asuntoa ostaessaan ja miten he pyrkivät tietoa keräämään.
Taloyhtiön taloudellisista ja kuntoon liittyvistä ostokriteereistä keskeisin on putkiremontin tilanne. Sen valitsee kahden tärkeimmän joukkoon useampi kuin joka toinen. Lähes samalle tasolle nostetaan taloyhtiön lainojen määrä ja taloudellinen tilanne. Sijoitusasuntojen määrää taloyhtiössä pitää tärkeänä vain kuusi prosenttia vastaajista.

 

– Putkiremontin aikaiseen asumismukavuuteen ja sen kustannukseen liittyvä tieto on hyvin kuluttajien tiedossa. On tärkeää, että kuluttajat pystyvät arvioimaan taloyhtiöiden taloutta kokonaisuutena. Remontit täytyy hoitaa kaikissa taloyhtiössä, sanoo Kuoppamäki.

Taloyhtiön talouden tarkastelussa suomalaiset luottavat lähipiiriinsä. Lähes joka viides kävisi taloyhtiön paperit läpi vain itse. Erityisesti miehet vastaavat näin. Nuorin ikäluokka on epävarmin ja heistä selvästi muita harvempi kävisi paperit läpi ilman apua. Eniten apua kysyttäisiin perheenjäseniltä, joilta pyytäisi apua 36 prosenttia niistä, jotka haluavat apua taloyhtiöiden papereiden arviointiin.

Suunitelmissa oman kodin hankinta?

Kilpailuta asuntolainasi helposti – olit sitten ostamassa uutta tai makselet vanhaa lainaa. Hoidamme myös pankin vaihdon puolestasi, ja Sinä voit keskittyä olennaiseen. Lue tärkeimmät vinkit asunnon ostoon.

Lue lisää

Tietoa tutkimuksesta

  • Kyselyyn vastasi yhteensä 1011 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. 
  • 53 prosenttia maksaisi vähintään melko varmasti oman osuutensa taloyhtiölainasta pois, jos ostaisivat asuntoa nyt. 41 prosenttia maksaisi mahdollisen tonttiosuuden pois, jos se olisi mahdollista.
  • Taloyhtiön taloudellisista ja kuntoon liittyvistä ostokriteereistä keskeisin on putkiremontin tilanne, jonka valitsee kahden tärkeimmän joukkoon useampi kuin joka toinen. Lähes samalle tasolle nostetaan taloyhtiön lainojen määrä / taloudellinen tilanne.
  • Julkisivuremontin tilannetta tai sijoitusasuntojen määrää ei juuri nosteta näiden vaihtoehtojen joukossa kahden kärkeen.
  • Miehet nostavat ykköseksi taloyhtiön lainojen määrän / taloudellisen tilanteen, naiset putkiremontin. Nuorimmilla korostuvat hieman muita enemmän vastikkeet, eli ne asiat, joilla on välitön vaikutus.
  • Niillä, jotka ovat ostaneet taloyhtiöstä asunnon viimeisen viiden vuoden aikana, putkiremontti jää niukasti toiseksi ja taloyhtiön lainamäärä / taloudellinen tilanne on tärkein kriteeri.
  • Lähes joka viides kävisi taloyhtiön paperit läpi vain itse. Erityisesti miehet vastaavat näin. Nuorin ikäluokka on epävarmin ja heistä selvästi muita harvempi kävisi paperit läpi ilman apua. Joka kolmas kääntyisi perheenjäsenen ja kiinteistönvälittäjän puoleen. Pankilta apua kysyisi joka neljäs apua kaipaava