Ison-Britannian EU-eroprosessin loppusuora lähestyy. Reilun puolen vuoden päästä, 29. maaliskuuta 2019, britit jättävät hyvästit eurooppalaiselle yhteistyölle. Brexit-ratkaisun epävarmuus aiheuttaa yhä enemmän hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla. Pystyvätkö Iso-Britannia ja EU pääsemään sopimukseen, joka varmistaa hyvät olosuhteet kaupan jatkumiselle tulevaisuudessa niin, että säännöt ja tullimuurit eivät ala kuristaa eurooppalaisia ja brittiläisiä yrityksiä? Vai jättävätkö britit EU:n ilman sopimusta tulevaisuuden suunnasta, jolloin monien yritysten toiminta vaikeutuu ja kallistuu? 

Yritykset ja sijoittajat toivovat EU:n ja Iso-Britannian sopimusta, joka varmistaa joka varmistaa hyvät olosuhteet kaupan jatkumiselle tulevaisuudessa. Sopimukseton ero voi aiheuttaa negatiivisen reaktion markkinoilla. 

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppaisen mukaan Danske Bankin perusolettamus on järkevä brexit. 

– Uskomme brexitin olevan kova siinä mielessä, että siinä Iso-Britannia jättää EU:n sisämarkkinat, joiden sisällä tuotteet, pääoma, palvelut ja työvoima voivat vapaasti liikkua. Samalla se on pehmeä siinä mielessä, että osapuolet solmivat sopimuksen, joka varmistaa Ison-Britannian tiiviit yhteydet EU:hun. Vaikka järkevä brexit on yhä kaikkein todennäköisin tulos, sopimuksettoman eron riski on kasvanut. 

Brexitiin liittyvä epävarmuus on yksi eurooppalaisten osakkeiden kehitystä tällä hetkellä jarruttavista tekijöistä. Sopimukseton ero johtaisi talouteen liittyvän epävarmuuden lisääntymiseen, sekä luottamusindikaattoreiden ja investointihalukkuuden laskuun. Tällöin eurooppalaisten osakkeiden kehitys voisi jatkossakin jäädä jälkeen yhdysvaltalaisista osakkeista niiden viimeaikaisesta laskusta huolimatta.   

– Emme kuitenkaan odota suurta ja pitkäkestoista alamäkeä Euroopan talouteen tai maanosan osakkeille, jos ero toteutetaan ilman sopimusta, sillä talouden näkymät ovat täällä yleisesti ottaen vakaat, Kemppainen toteaa.   

Yksimielinen sopimus EU:n ja Iso-Britannian välillä olisi hyvä uutinen eurooppalaisille osakkeille, mutta niiden kehitystä jarruttavat tällä hetkellä muut tekijät – muun muassa ongelmat Italiassa, joka on törmäyskurssilla EU:n kanssa valtiontalouden hoidon vuoksi. Sen vuoksi positiivinen kurssikehitys ei välttämättä jatku pitkään. 

– Järkevän brexitin myönteinen vaikutus voi olla suurempi brittiläisten osakkeiden kohdalla, sillä niiden hintoihin on tällä hetkellä leivottu sisään sopimuksettoman eron riskipreemio. Jos sopimus syntyy, riskipreemio lasketaan pois osakekursseista, ja arviomme mukaan se voi myös houkutella sijoittajia, jotka karttavat tällä hetkellä brittiläisiä osakkeita epävarmuuden vuoksi. 

Sopimuksen syntymättä jääminen ei siis ole maailmanloppu. Jos ero tapahtuu ilman sopimusta, EU-maiden kaupankäynti Ison-Britannian kanssa perustuu jatkossa Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöihin ja ehtoihin. Monille pohjoismaisille yrityksille ne ovat ennestään tuttuja kaupankäynnistä Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jossa keskimääräiset tuontitullit ovat itse asiassa olleet melko matalia. 

Eräs suurimmista huolenaiheista sopimuksettoman eron tapauksessa on se, että EU:n ja Ison-Britannian kaupankäynnin säännöt voisivat ajan myötä ajautua kauas toisistaan. Sisämarkkinoiden suurimpia saavutuksia on ollut sääntöjen ja standardien yhdenmukaistaminen. Se on helpottanut tuotteiden myymistä ja ostamista eri EU-maista, mikä puolestaan on kasvattanut yritysten liikevaihtoa ja parantanut niiden kannattavuutta.