Hyvän sijoituksen perusta on osakkeiden ja joukkolainojen  sopiva suhde, jossa otetaan huomioon sijoitusaika ja sijoittajan riskinottohalukkuus. Useimmat sijoittajat tietävät tämän – mutta siinä ei ole vielä kaikki. Sijoitusten koostumus muuttuu rahoitusmarkkinoiden kehittyessä, minkä vuoksi salkun kokonaisriski voi yhtäkkiä muuttua liian suureksi tai pieneksi sijoittajan tavoitteeseen verrattuna.

Kun osakkeiden kurssit nousevat, niiden osuus sijoitussalkusta kasvaa ja joukkolainojen  puolestaan vähenee, jolloin sijoitusten kokonaisriski kasvaa. Tällöin sijoittaja ottaa suhteettoman suuren tappioriskin, kun osakekurssit kääntyvät jossakin vaiheessa jälleen laskuun.

Toisaalta osakemarkkinoiden laskukausina riskinä on osakkeiden osuuden väheneminen, jolloin salkun riski pienenee vastaavasti. Tällöin sijoittaja menettää mahdollisesti tuottoa osakekurssien alkaessa taas nousta. 

Jos sijoittaja haluaa välttää ikävät yllätykset, hänen on säännöllisesti tarkistettava, että osakkeiden ja joukkolainojen  suhde sijoitussalkussa vastaa valittua strategiaa ja riskinottohalukkuutta. Käytännössä se tarkoittaa osakkeiden myyntiä ja joukkolainojen ostoa osakemarkkinoiden hyvien kausien jälkeen – ja päinvastoin huonojen kausien jälkeen. Tätä kutsutaan salkun tasapainottamiseksi.

Riskit voivat muuttua paljonkin

Historia on osoittanut, että salkun säännöllinen tasapainottaminen voi olla erittäin hyödyllistä. 

Kuvittele esimerkiksi, että olisit 15 vuotta sitten sijoittanut 100 euroa salkkuun, jossa on yhtä paljon osakkeita ja joukkolainoja  , ja että salkun koostumusta ei olisi muutettu sen jälkeen. Tällöin salkun arvo olisi nyt 267 euroa. 

Markkinoiden kehityksen vuoksi osakkeiden osuus salkusta olisi nyt 65 prosenttia ja joukkolainojen  vain 35 prosenttia. Se poikkeaa kokonaiset 15 prosenttiyksikköä osakkeiden ja joukkolainojen  alkuperäisestä 50/50-jakaumasta, mikä tarkoittaa myös, että salkun riski on kohonnut keskimääräisestä korkeaksi. 

15 vuoden aikana osakkeiden osuus olisi vaihdellut 38 ja 65 prosentin välillä, mikä osoittaa, että sijoittajien riskitaso voi vastoin heidän toiveitaan heilahdella paljonkin ajan mittaan, jos salkkua ei välillä tasapainoteta.

Riskien tasapainottaminen

Jos salkun jakaumaksi olisi palautettu alkuperäinen 50/50 aina, kun osakkeiden tai joukkolainojen  osuus olisi ajautunut 5 prosenttiyksikön päähän toivotusta, osakkeiden osuus olisi ollut koko ajan 45–55 prosenttia, ja salkun arvo olisi nyt 270 euroa.

Tässä esimerkissä olisit saanut hiukan paremman tuoton, mutta tärkeintä olisi ollut riskien parempi hallinta sijoitusaikana.

Siihen, kuinka usein salkkua on tasapainotettava, ei ole nyrkkisääntöä, sillä se riippuu suuressa määrin markkinoiden kehityksestä. Sijoittajana voi tuntua järjenvastaiselta ostaa osakkeita markkinoiden laskiessa ja myydä niitä osakekurssien noustessa. Silti juuri näin kannattaa toimia.

1) Perustuu globaalien osakkeiden (MSCI World) sekä eurooppalaisten valtionlainojen (FTSE, Euro Area, All Maturities) kehityksestä tehtyihin laskelmiin, euromääräinen kokonaistuotto 15.9.2003–14.9.2018. Laskelmissa ei ole huomioitu tasapainottamiseen liittyviä kaupankäyntikuluja. Lähde: Macrobond.