Kotitalouksien taloustunnelmia mittaava kuluttajabarometri rojahti selvästi alaspäin lokakuussa. Lukema ylittää yhä pitkän aikavälin keskiarvon, mutta kuluttajaluottamuksen yhtäjaksoista laskua on mitattu jo viisi kuukautta. Edellinen alhaisempi luottamusmittaus löytyy vuoden 2016 lokakuulta, eli parin viime vuoden nousukauteen yhdistyneen kuluttajaluottamuksen huippujakson voidaan katsoa päättyneen.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kuluttajaluottamuksen lasku kertoo siitä, että kotitaloudet ovat hyvin informoituja ja tietävät talouden nopeimman kasvujakson olevan takana. Paniikista ei voida puhua, sillä omaan henkilökohtaiseen taloustilanteeseen ja työpaikan säilymiseen luotetaan yhä. Sen sijaan Suomen kansantalouden näkymien katsotaan heikentyneen selvästi. Päivittäin uutisoidaan osakkeiden hintojen laskusta, Trumpin lietsoman kauppasodan käänteistä ja Italian populistihallituksen suunnitelmista. Ihme olisikin, jos synkät uutiset eivät saisi kotitalouksia huolestumaan ja tarkistamaan arviotaan kasvunäkymistä. Kotitalouksen arvio on pitkälti linjassa ekonomistien ennusteiden kanssa. Harva talousuutisien tarkkailija uskoo, että bruttokansantuotteen kasvu kiihtyisi seuraavan 12 kuukauden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan yritysten näkymät olivat kaikesta huolimatta lokakuussa kohtalaisen vahvat. Myös yritysten tunnelmissa mitattiin kuitenkin laskua kaikilla päätoimialoilla. Yritysten luottamuksen pitkään jatkunut nousujakso on sekin jo kaukana takana. Viime kuukaudet on kuljettu sivusuuntaisessa liikkeessä tai loivassa laskussa. Tuotannon ja myynnin osalta yrityksillä menee yhä kohtalaisen mukavasti. Teollisuudessa tuotanto-odotus on pysynyt korkealla, ja huolena on enemmänkin korkealle viritetty kapasiteetin käyttöaste. Jopa 90 prosenttia teollisuusyrityksistä kertoi tuotantokapasiteetin olevan täysin käytössä. Euroalueen ostopäällikköindeksit ovat kuitenkin heikentyneet selvästi, ja lienee vain ajan kysymys, koska se alkaa näkyä myös konkreettisesti tilauksissa.

Kotimaiseen kysyntään vahvasti nojaavista toimitaloista rakentaminen on viime aikoina ollut huolien kohteena. Pitkää nousukautta eläneen rakentamisen suhdannebuumin hiipumista on odoteltu yleisesti. Rakentamisen osalta lähitulevaisuuden näkymiä mittaavassa luottamusindikaattori laskikin lokakuussa jonkin verran lähinnä tilauskannan osalta. Rakentamisen luottamus on kuitenkin yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, eli äkkipysähdyksestä ei ole kyse. Jäähtyvä suhdanne on näkynyt jo jonkin aikaa uusien rakennuslupien kappalemäärän laskuna, mutta lupien laskun välittyminen työmaille tapahtuu pitkällä viipeellä ja toistaiseksi tilauskanta on vahva.

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/2018/10/kbar_2018_10_2018-10-29_tie_001_fi.html
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2018/10/29/luottamusindikaattoreissa-pienta-laskua-lokakuussa/