Riskinottohalukkuus on kasvussa, mutta niin ovat riskitkin

Maatalouden ulkopuolinen työttömyysaste Yhdysvalloissa putosi yhtäkkiä huhtikuun 14,7 prosentista 13,3 prosenttiin antaen ymmärtää, että talouden toipuminen onkin odotettua nopeampaa. Ennusteissa oli odotettu päinvastaista liikettä, eli työttömyysasteen nousua toukokuussa 19 prosenttiin. Ero ennusteen ja toteutuneen luvun välillä kertoo siitä, kuinka suurta epävarmuus tulevasta on ja kuinka vaikeaa on ennustaa, mitä taloudessa tapahtuu.

Osakkeita tukee myös se, että talouksien avaaminen etenee globaalisti. Suurin osa Euroopan maista sekä myös Yhdysvallat ovat poistaneet kesäkuun loppuun mennessä 80–90 prosenttia rajoitustoimistaan. Rajoituksia poistettaessa taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy. Danske Bankin kulutusta mittaava indikaattori, joka seuraa kortti- ja MobilePay-tapahtumia Tanskassa, osoittaa, että talouden aktiviteetti lähestyy nyt normaaleja tasoja. Perustuen viimeaikaiseen kehitykseen näemme aavistuksen paremman todennäköisyyden sille, että globaali talous elpyy voimakkaasti ja näemme myös aiempaa pienemmän todennäköisyyden pitkittyneelle kriisille.

Viime viikolla riskinottohalukkuutta lisäsivät uudet raha- ja finanssipoliittiset elvytystoimet Euroopassa ja etenkin Saksassa. EKP lähestulkoon tuplasi PEPP – osto-ohjelmansa torstaina kasvattaen sen kokoa yhteensä 1 350 miljardiin euroon - tämä oli markkinan odotuksia suurempi lisäys. Saksa myös ilmoitti suuresta elvytyspaketista, sisältäen ALV:in alennuksen ja 300 euron tuen jokaiselle lapselle. Tuen tarkoituksena on tukea kuluttajakysyntää. Saksan valtionvarainministerin mukaan tavoitteena on saada maa ulos kriisistä vauhdilla, käytetty termi oli ollut ”ka-boom”.

Vaikka tilanne kehittyy parempaan, on riskejä silti olemassa. Laajat mielenosoitukset Yhdysvalloissa voivat pitkittää talouden avaamista jos koronavirustartunnat kääntyvät joukkokokoontumisten vuoksi uuteen nousuun. Kehittyvillä markkinoilla koronavirustilanne on vielä huono, ja lista maista, joissa tartuntojen määrät ovat kasvussa, on pitkä. Brexit lähestyy myös, ja ennen kesäkuun loppua, EU:n ja Ison-Britannian pitäisi päästä yhteisymmärrykseen siitä pidennetäänkö siirtymäaikaa. Viime viikolla EU:n taholta kommentoitiin, että keskustelut eivät ole merkittävällä tavalla edenneet, ja tämä lisää ”kovan brexitin” mahdollisuutta. Lopuksi, kauppajännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ovat nousussa, mikä lisää epävarmuutta globaalisti.

Sen jälkeen kun osakemarkkina teki pohjakosketuksen 23. päivä maaliskuuta, globaalit osakkeet ovat nousseet yli 35 prosenttia. Sijoittajat ovat siis ainakin osittain, tai mahdollisesti suuressa määrin, jo hinnoitelleet nyt tapahtuvaa talouden palaamista urilleen. 12 kuukauden aikahorisontilla näemme kuitenkin kohtuullista potentiaalia osakkeissa ja siten pidämme pienen ylipainon osakkeissa ja vastaavan alipainon korkosijoituksissa. Lyhyellä aikavälillä kuitenkin on useita riskejä, jotka voivat toteutuessaan lisätä markkinan heiluntaa. Siksi pidämme suurimman ylipainon amerikkalaisissa osakkeissa. Amerikkalainen osakemarkkina on keskimäärin muita markkinoita laadukkaampi, ja tämä tasaa sen kehitystä epävarmoina aikoina. Maassa on myös houkutteleva toimialajakauma kun IT- ja viestintäyhtiöiden paino on noin kolmannes koko osakemarkkinasta. Korkosijoitusten osalta suosimme korkealaatuisia yrityslainoja eli investment grade -yrityslainoja, jotka nähdäksemme tarjoavat parhaan riski-tuottosuhteen.

Agendalla tällä viikolla

Tällä viikolla mielenkiinnon kohteena on koronavirustartuntojen määrä, nyt kun taloudet jatkavat avautumistaan. Uusien tartuntojen määrän lasku on pysähtynyt Yhdysvalloissa, ja joissakin osavaltioissa on nähty pientä kasvua uusissa tartunnoissa viime aikoina. Mielenosoitukset ovat selvä riski sille, että tartuntojen määrä lähtee nousuun. Euroopassa lasku uusissa tartunnoissa on pysähtynyt viitaten siihen, että tartuttavuusluku (R0) on nousemassa talouksien avaamisen jälkeen. Se kuitenkin vaikuttaisi olevan ainakin tässä vaiheessa yhä hieman alle yhden.

Myös brexitiin liittyvät uutiset kiinnostavat, kun heinäkuun ensimmäisen päivän aikaraja mahdolliselle siirtymäkauden pidentämiselle lähestyy. Keskiviikkoiltana Fedillä on kokous. Odotamme, että osto-ohjelma säilyy ennallaan, koska se on jo kooltaan rajaton ja joustava. Odotamme myös, että tavoitekorko säilyy ennallaan 0,00 – 0,25 % tasolla, koska negatiiviset korot eivät ole saaneet suurta suosiota Yhdysvalloissa.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme