Viime viikko: Fedin kokous ja huolta herättävät Yhdysvaltojen koronavirustilastot

Fed pysyi aiemmassa ohjeistuksessaan elvytyksen jatkumisesta ja viestitti, että tavoitekorko on yhäkin 0 % ja 0,25 % välillä 2022 loppuun saakka. Tämä oli myös markkinoiden odotuksissa, kuten myös se, että Fed tulee jatkamaan osto-ohjelmaansa vähintäänkin nykyiseen tahtiin. Fedin tase on kasvanut voimakkaasti ja se tulee jatkumaan. Sen lisäksi, Fed harkitsee korkokäyrän kontrollointia, joka tarkoittaisi keskipitkien velkakirjojen korkojen nousun rajaamista. Yhteenvetona voidaan todeta, että rahapolitiikka säilyy lähiaikoina erittäin elvyttävänä ja tämä tukee riskipitoisia sijoitusinstrumentteja kuten osakkeita sekä myös Yhdysvaltojen osakemarkkinoita. Viime päivien lasku voi kuitenkin kertoa siitä, että osakkeiden nousu on ollut liian voimakasta ja nopeaa näkymiin nähden. Tästä huolimatta pysymme ylipainossa amerikkalaisissa osakkeissa.

Euroopassa uusien koronavirustartuntojen määrän lasku on ollut hidastumassa jo jonkin aikaa ja nyt näyttäisi siltä, että hidastuminen on pysähtynyt. Tässä vaiheessa on tärkeää seurata sitä, miten R-luku kehittyy, ja nouseeko se yli yhden samalla kun rajoitustoimia puretaan yhä lisää. Toinen tärkeä tekijä on tartuntojen määrän kehittyminen Yhdysvalloissa, jossa alueellisia uusia tartunta-aaltoja on jo nähty. Osavaltioiden välillä on juuri nyt suuria eroja kun muun muassa Teksasissa, Arizonassa ja Floridassa tilanne on heikkenemässä kun taas jopa 25 osavaltiossa uusien tartuntojen määrät ovat laskussa.

Koko maata tarkasteltaessa tilanne näyttäisi olevan suurin piirtein ennallaan ilman muutosta suuntaan tai toiseen. Yhdysvalloissa talouden avaaminen ja maanlaajuiset protestit voivat kuitenkin vielä johtaa tartuntojen kasvuun koko maan tasollakin. Kehittyvien markkinoiden tilanne on huolestuttava. Kuitenkin kehitys rokotteissa on lupaavaa – yhtiöt kuten Johnson & Johnson, Moderna ja AstraZeneca ovat tehneet hyviä askelia rokotteiden kehityksessä. Vaikka rokote saattaa olla valmiina jo vuoden lopussa, voi kestää pidempään ennen kuin se on saatavilla globaalisti.

Tällä viikolla seurataan Euroopan politiikkaa

Talouslukujulkistusten osalta ei ole merkittävää uutta tietoa luvassa. Tärkeimmät luvut viikon aikana ovat Kiinan vähittäismyyntiluku ja teollisuuden tuotanto maanantaina. Euroopan viikon tärkein talouslukujulkistus on keskiviikon inflaatiotilasto. Yhdysvalloista luvassa on vähittäismyyntiä ja teollisuuden tuotantoa tiistaina sekä asuntotilastoja keskiviikkona.

Näiden lisäksi yritysten tunnelmia mittaavat indikaattorit Empiren teollisuusindeksi sekä Philly Fed -indeksi saavat varmasti markkinoiden huomion osakseen. Japanin keskuspankilla on kokous tiistaina. Brexitin osalta seuraava askel on alkuviikon korkean tason tapaaminen, johon osallistuvat Iso- Britannian pääministeri Johnson, Eurooppa-neuvoston presidentti Charles Michel ja Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen.

Viime viikolla Danske Bank toisti näkemyksensä siitä, että emme odota Ison-Britannian pyytävän jatkoaikaa siirtymävaiheelle ennen heinäkuun ensimmäisen päivän aikarajaa. Ekonomistiemme odotuksissa on, että todennäköisintä on yksinkertainen kauppasopimus ennen vuoden vaihdetta (65 prosentin todennäköisyys), mutta

sopimuksettoman brexitin todennäköisyys on noussut 35 prosenttiin (verrattuna 20 prosentin todennäköisyyteen helmikuussa). Pidämme eurooppalaiset osakkeet alipainossa ja yksi syistä alipainon takana on brexitiin liittyvä epävarmuus.

Tämän lisäksi Euroopan elpymisrahastoon liittyvät neuvottelut jatkuvat. Euroopan komissio tapaa aiheen tiimoilta kesäkuun 19. päivänä ja silloin voidaan ehkä saada markkinoita kiinnostavia tietoja itse rahastosta tai sen aikataulusta. Kaiken kaikkiaan uskomme, että ehdotus elpymisrahastosta onvahva signaali eurooppalaisilta johtajilta etenkin jos se lopuksi toteutuu. Kuitenkin optimistisestikin ajateltuna suunnitelman toteuttaminen käytäntöön vie aikaa. Samaan aikaan Yhdysvaltojen

kyvykkyys lisätä finanssipoliittista elvytystä on sekä suurempi, että nopeampi, ja tämä tukee amerikkalaisosakkaiden ylipainoa. 

Vaikka epävarmuus on nyt kohonnut, pidämme pienen ylipainon osakkeissa. Osakkeiden arvostustasot ovat koholla, mutta tuotto-odotukset matalariskisille velkakirjasijoituksille ovat hyvin alhaiset. Osakkeiden sisällä suosimme amerikkalaisia ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. 

Viime perjantaina päivitimme toimialastrategiaamme. Laskimme kulutustavarat-toimialan painon neutraaliin ja nostimme rahoitusalan ylipainoon. Kulutustavarat-sektorilla on korkea arvostus, ja se on näkemyksemme mukaan noussut liikaa suhteessa talouden ja yhtiöiden näkymiin. Rahoitusalan yhtiöt taas ovat houkuttelevammin arvostettuja, sektorilla on kulutustavaroita korkeampi beta eli se on syklisempi ja rahoitussektori hyötyy etenkin jos sijoittajien kiinnostus arvoyhtiöihin laajenee.

Tutustu osakesäästötiliin

Koostimme sinulle yhteen paikkaan kaiken oleellisen tiedon osakesäästötilistä. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin siihen, miten osakesäästötili toimii.

Lue lisää