Toistaiseksi Fed on ollut vahvempi kuin toisen virusaallon riski

Maailmantaloutta on asteittain uudelleen avattu touko-kesäkuussa, mikä näkyy parantuneina talouslukuina, liikkuvuustietoina ja markkinatunnelmana. Taloudellisen toiminnan uudelleen avautumiseen liittyy kuitenkin koronaviruksen toisen aallon riski. Kiinassa ja joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa koronavirustapausten lukumäärä on viime aikoina kasvanut. Kun pelko lisääntyy, luonnollisesti se vähentää sijoittajien riskinottohalua. Jos virus lähtee uudelleen leviämään laajemmin, näkemyksemme mukaan pelko itsessään ei ole kuitenkaan, että maailmantalous pakotetaan takaisin maaliskuun tyyliseen sulkuun. Eri puolilla maailmaa terveydenhuoltojärjestelmät ovat nyt paremmin valmiita käsittelemään viruspotilaita, hallituksilla ja viranomaisilla on paljon parempia testausmahdollisuuksia ja ihmiset osaavat toimia paremmin turvaetäisyyksiä noudattaen. Näkemyksemme on, että mahdollinen viruksen toinen aalto ei siis pilaa talouden toipumista, mutta pidentää toipumisprosessia, koska rajoitusten purkaminen olisi hitaampaa ja niistä johtuva taloudellinen vahinko voisi kestää pidempään. Seurauksena olisi, että maaliskuun markkinapaniikin kaltainen tilanne vältettäisiin, mutta markkinat voisivat tehdä tavanomaisempia liikkeitä alas, koska sijoittajat ovat viime aikoina hinnoitelleet melko positiivista talouden toipumisvaihtoehtoa.  

Vaikka toisen virusaallon riski on todellinen, Yhdysvaltain keskuspankki Fedin toimet ovat vielä enemmän todellisia. Viime viikolla Fed ilmoitti entistä suuremmasta rahapoliittisesta tuesta yrityslainamarkkinoille. Fed ostaa nyt myös suoraan yksittäisiä yrityslainoja, ei vain ETF:ien kautta. Sen lisäksi, että se tukee yrityslainamarkkinoita entistä enemmän ja pitää korkoerot hallinnassa, se antoi sijoittajille myös merkin siitä, että Fed on edelleen olemassa. Toistaiseksi tämä on riittänyt pitämään sijoittajat tyytyväisinä, mikä on johtanut siihen, että riskitunnelmat ovat pysyneet vahvoina ja toisen virusaallon pelot ovat jääneet taka-alalle.  

Tällä viikolla julkaistavat PMI:t ovat hyvin mielenkiintoiset

Tällä viikolla julkaistaan yhdet kuukauden tärkeimmistä talousluvuista eli PMI:t Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Liike-elämän kesäkuun tunnelmat ovat erittäin tärkeitä jokaiselle sijoittajalle. Markkinat ovat hinnoitelleet paljon talouden elpymistoiveita, ja nyt olisi saatava vahvistusta näille toiveille. Jos PMI:t jäävät alle odotusten, pelot viruksen taloudellisista vahingoista voisivat jälleen kasvaa. On myös hyvä huomata, että markkinoiden konsensusodotuksiin ei voi täysin luottaa. Muutama viikko sitten Yhdysvaltain työllisyysraportissa nähtiin ennätysyllätys odotuksiin nähden. Vaikka yllätys oli positiivinen, osoitti se, että talouden toipumista ainutlaatuisesta koronashokista on vaikea ennustaa tavanomaisella tarkkuudella. Tämän viikon PMI-luvuissa markkinoille voi jopa riittää lähelle markkinoiden odotuksia julkaistavat luvut, jotka tukisivat talouden toipumisskenaarioita. Toisaalta iso negatiivinen yllätys aiheuttanee osakkeissa merkittävää liikettä alas.  Vaikka osakkeiden liikkeet hyvin lyhyellä tähtäimellä riippuvat näistä ja muista tekijöistä, isommassa kuvassa maltillisen positiivinen talouden toipumisskenaario on edelleen perusodotuksemme. Sijoitusstrategiamme on varovaisen positiivinen ja osakkeet pidämme pienessä ylipainossa.