Kestävyydellä on Danske Bankin ruotsalaisiin pienyrityksiin sijoittavasta Swedish Small Cap -rahastosta vastaavan salkunhoitaja Petter Löfqvistin ja rahaston sijoitustiimiin kuuluvan Joel Backestenin mielestä keskeinen rooli, jos yritys haluaa menestyä. He uskovat, että yritykset, jotka huomioivat kestävyyden osana liiketoiminnan kehittämistä, voivat tarjota kilpailukykyistä tuottoa sijoittajille.

Löfqvist ja Backesten keskustelevat säännöllisesti sijoituskohteena olevien yritysten kanssa siitä, miten ne pystyisivät parantamaan tulostaan kestävyyttä hyödyntämällä.

– Yritykset, jotka ovat sisällyttäneet kestävyyden täysin liiketoimintaansa, voivat hyödyntää sitä liiketoiminnan edistäjänä, minkä lisäksi ne pystyvät kehittymään ja luomaan kasvua kilpailijoitaan paremmin. Pienyritysten liiketoimintamallit ovat yleensä suuryrityksiä keskittyneempiä ja ne ovat ketterämpiä, minkä ansiosta ne voivat sopeuttaa tuotteitaan ja palveluitaan nopeasti tai lanseerata täysin uusia sellaisia täyttääkseen poliitikoiden koko ajan kiristyvät kestävyysvaatimukset ja tyydyttääkseen vihreämpiä ratkaisuja vaativat kuluttajat, Backesten kertoo.

Lisää läpinäkyvyyttä ja selkeämpää viestintää

Yksi yhtiö, jonka kanssa Danske Bankin salkunhoitajat käyvät säännöllisesti keskusteluja vastuullisuudesta, on Pohjoismaiden suurin julkisen bussiliikenteen operaattori Nobina. Sillä on selkeä strategia energiatehokkuuden parantamiseksi ja siirtymiseen dieselistä biokaasuun ja sähköön.

– Nobina näkee vihreään talouteen siirtymisen liiketoimintamahdollisuutena ja keinona vahvistaa markkina-asemaansa. Monet kaupungit vaativat jo bussien toimivan vihreällä energialla, ja odotamme yhä useampien kaupunkien tekevän tulevaisuuden joukkoliikenteen sopimuksissaan vastaavia tai kireämpiä vaatimuksia. Sen vuoksi on tärkeää, että Nobinan bussit pystyvät vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mistä keskustelemmekin säännöllisesti Nobinan kanssa, Petter Löfqvist kertoo.

Löfqvist ja Backesten ovat esimerkiksi suositelleet Nobinaa parantamaan toimintansa läpinäkyvyyttä ja kertomaan entistä selkeämmin toimistaan ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä siitä, mitä hyötyä niistä on Nobinan pitkän aikavälin kasvulle sekä koko yhteiskunnalle. Keskustelujen tuloksena Nobina julkaisee nykyään muun muassa matkustajakohtaiset hiilidioksidipäästönsä sekä sen, kuinka paljon se on onnistunut vähentämään ilmansaastepäästöjään.

Danske Bankin tuki Nobinan kestävyystyölle ei tapahdu vain osakkeenomistajana ja vuoropuhelun kautta. Vuonna 2019 Danske Bankin yrityslainojen sijoitustiimi oli yksi Nobinan 500 miljoonan Ruotsin kruunun vihreitä joukkolainoja merkinneistä sijoittajista. Se oli ensimmäinen kerta, kun Pohjoismaissa käytettiin vihreää joukkolainaa julkisen liikenteen vihreän muutoksen rahoittamiseksi. Sillä rahoitettiin muun muassa fossiilittomilla polttoaineilla kulkevien ja sähköbussien hankintaa. 

Kestävyys ja kustannushyödyt paremmin esiin

Toinen esimerkki on rakennusalalta ruotsalainen Balco, joka on yksi Pohjoismaiden markkinajohtajista lasitetuissa parvekkeissa. Yrityksen lasitettujen parvekkeiden käyttöikä on jopa viisi kertaa perinteisiä betoniparvekkeita pidempi, ja niiden huoltokustannukset ovat pienemmät.

Balcon kanssa käymissään keskusteluissa Backesten ja Löfqvist – sekä muut sijoittajat – ovat korostaneet sitä, että elinkaarianalyysi voisi olla hyvä työkalu myynnin ja liikevoiton kasvattamiseen. Koska Balcon parvekkeilla on betoniparvekkeita pidempi käyttöikä, elinkaarianalyysin avulla niiden kestävyys ja kustannushyödyt tulisivat selkeämmiksi ja käsin kosketeltaviksi mahdollisille uusille asiakkaille.

Yritys itse pitää sijoittajien kanssa käytävää vuoropuhelua hyvänä tapana saada palautetta ja uusia ideoita yrityksen kehittämiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen, ja se onkin kehittämässä menetelmää elinkaarianalyysin laatimiseen.

– On tärkeää keskustella eri tavoista, joilla voimme parantaa toimintamme kestävyyttä, ja Danske Bankin sijoitustiimin kanssa käymällämme jatkuvalla vuoropuhelulla on merkittävä rooli kestävyyden hyödyntämiseen tähtäävissä suunnitelmissamme. Me saamme arvokasta tietoa siitä, mitä tiimi ajattelee kestävyydestä ja mitkä tekijät ovat heille tärkeitä sijoittajina, Balcon toimitusjohtaja Kennet Lundahl kertoo.

Lue lisää aktiivisesta omistajuudesta täältä.  

Mitä aktiivinen omistajuus on?

Aktiivinen omistajuus on omistettavien yritysten toimintaan ja käytökseen vaikuttamista omistajuuden antamien oikeuksien ja aseman avulla. Aktiivista omistajuutta pidetään yhtenä tehokkaimmista tavoista hallita riskejä, maksimoida tuottoja ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Aktiivinen omistajuus on osa omaisuudenhoitosuhdettamme asiakkaisiin ja sen tarkoitus on saavuttaa mahdollisimman korkea ja vakaa sijoitustuotto.