Kesä on lähestymässä loppuaan. Globaalit osakkeet jatkoivat nousuaan heinäkuun aikana, ja lähestyvät nyt alkuvuoden huipputasojaan. Sektoreista IT on yhä vuoden ehdoton huippumenestyjä.

Myös joukkolainamarkkinat ovat jatkaneet normalisoitumistaan. Koronapaniikin jyllätessä keväällä kehittyvien markkinoiden ja high yield -joukkolainojen kaltaiset riskisimmät joukkolainatyypit romahtivat, mutta sen jälkeen ne ovat kuroneet kiinni suuren osan laskusta.

Onko sijoittajien syytä odottaa vielä lisää nousuja? Mitkä tekijät määrittävät kehityksen suunnan jatkossa? Danske Bankin sijoitusstrategi Tuukka Kemppainen arvioi lähitulevaisuuden merkittävimpiä sijoitusten tuottoon vaikuttavia tekijöitä.

1. Taistelu koronavirusta vastaan entistä kohdennetumpaa

Koronaviruksen uhka pysyy, mutta siihen reagoidaan nyt eri tavalla kuin ennen. Kevään koko yhteiskuntaa koskevien sulkemisten sijaan nyt nähdään kohdennetumpia toimia, ja rajoituksia otetaan tarpeen mukaan käyttöön vain alueellisesti.

Koronavirus etenee yhä hallitsemattomasti monissa osissa maailmaa, mutta kohdennettujen toimien ansiosta talouden toimintaa ei enää keskeytetä niin kokonaisvaltaisesti kuin keväällä, vaan se voi jatkua hiukan pienemmällä aktiviteetilla. Odotamme kehityksen jatkuvan samanlaisena siihen saakka, kunnes saatavilla on rokote. Markkinat voivat kuitenkin reagoida herkästi koronaviruspandemian ja viruksen vastaisten rokotteiden kehitystä koskeviin uutisiin.

Johtopäätös: Jatkamme osakkeiden maltillista ylipainotusta päästäksemme hyötymään mahdollisesta noususta, mutta olemme jatkossakin varovaisia.

2. Heikentynyt dollari tarjoaa mahdollisuuksia

Yhdysvaltain dollari on tavallisesti toiminut turvasatamana epävakaina aikoina, jolloin sillä on ollut tapana vahvistua. Dollari on kuitenkin viime aikoina heikentynyt suhteessa muihin valuuttoihin muun muassa maailmantalouden toipumiseen kohdistuneiden odotusten vuoksi, mikä on kiinnostavaa etenkin kehittyvien markkinoiden kannalta.

Dollarin heikentymisen ansiosta kehittyvien talouksien on entistä halvempaa hoitaa dollarimääräisiä lainojaan, ja raaka-aineiden viejät voivat saada tuotteistaan paremman hinnan paikallisessa valuutassa. Tämä voi parantaa näiden maiden taloutta, ja laskea kehittyvien markkinoiden osakkeiden ja joukkolainojen riskipreemioita, ja voi siten myös nostaa niiden kursseja.

Yhdysvaltain keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka ja kehittyneiden maiden erittäin matalat korot voivat kiihdyttää pääoman virtausta kehittyville markkinoille korkeampien tuottojen perässä.

Johtopäätös: Ylipainotamme jatkossakin kehittyvien markkinoiden osakkeita ja joukkolainoja. 

3. Mitä tulosjulkistukset kertoivat?

Yritysten tulokset ovat olleet odotettua parempia kesän Q2-tulosjulkistuskaudella. Useimmat yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset yritykset ovat ylittäneet analyytikoiden ennusteet. Yhdysvalloissa, jossa osakkeet ovat tänä vuonna kehittyneet muita alueita paremmin, markkinoiden reaktiot tuloksiin eivät ole kuitenkaan olleet niin positiivisia kuin tavallisesti, mikä viittaa siihen, että osakkeisiin on jo hinnoiteltu sisään paljon myönteisiä odotuksia ja että tulevaisuus on yhä hyvin epävarma.

Suomalaiset tulosjulkistukset ja kurssireaktiot ovat olleet samansuuntaisia yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten yritysten kanssa, joissa raportoidut tulokset ovat olleet odotuksia parempia, mutta hintareaktiot normaalia maltillisempia.

Yritysten ohjeistuksista, eli niiden tulevaisuuteen kohdistuvista odotuksista, on tullut sijoittajille entistä tärkeämpiä. Tällä hetkellä vuoden 2021 tuloskasvuun kohdistuu suuria odotuksia. Sen vuoksi syksyllä osakkeiden menestymisen kannalta ratkaisevia ovat yritysten tuloslukujen lisäksi niiden antamat ohjeistukset. 

Johtopäätös: Positiivisten tulosyllätysten jälkeen osakkeet eivät ole nousseet niin paljon kuin tavallisesti, mutta ylipainotamme osakkeita, sillä suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan.

4. Voiko osakkeiden vetovoima jatkua?

Kesällä sijoittajat olivat jonkin aikaa kiinnostuneempia teollisuuden ja raaka-aineiden kaltaisista syklisistä sektoreista, jotka ovat muuten olleet vuoden heikoimpien sektoreiden joukossa. Trendi vahvisti myös eurooppalaisia osakkeita hetken aikaa suhteessa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, koska nämä toimialat ovat vahvemmin edustettuja Euroopassa.

Sykliset osakkeet menestyvät tyypillisesti parhaiten talouden nousukausina. Syklisten osakkeiden suosion kasvu johtui tulevaisuuteen kohdistuvan uskon vahvistumisesta, mikä puolestaan perustui osittain hyviin uutisiin koronavirusrokotteen kehittämisestä. Tällä kertaa saatiin kuitenkin vain väliaikaisia merkkejä sektorirotaatiosta kohti syklisiä osakkeita, sillä talouden kehitykseen liittyy yhä paljon kysymysmerkkejä ja epävarmuustekijöitä, minkä lisäksi tulevat vielä poliittiset riskit (käsittelemme niitä tarkemmin alla).

Sen vuoksi odotamme yhä, että lähiaikoina menestyvät parhaiten IT- ja viestintäpalvelualojen kaltaiset toimialat, joiden kasvu on vahvaa ja jotka ovat vähemmän syklisiä. Lisäksi rahoitusala on arviomme mukaan paras valinta sijoittajille, jotka haluavat hyötyä mahdollisesta syklisten noususta.

Johtopäätös: Suhtaudumme yhä myönteisesti IT- ja viestintäpalvelualoihin, kun taas rahoitusala voi tarjota hyvän mahdollisuuden hyötyä syklisestä vaihtelusta. Ylipainotamme kaikkia kolmea toimialaa.

5. Poliittinen tilanne on erittäin jännittynyt

Politiikassa ei ole juuri ehditty pitää kesälomaa. Yhdysvalloissa puolueet neuvottelevat uusista talouden elvytystoimista, ja kun ne löytävät yhteisen sävelen, yhdysvaltalaisosakkeet voivat saada lisää vauhtia. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet ovat kärjistyneet uudestaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat väitti kiinalaisten hakkereiden hyökänneen yhdysvaltalaisyrityksiä vastaan ja määräsi Kiinan Houstonin-konsulaatin suljettavaksi. Konflikti voi kiihtyä vielä lisää ennen Yhdysvaltojen vaaleja.

Euroopassa neuvottelut brittien tulevasta suhteesta EU:hun eivät ole juuri edistyneet, mikä lisää sopimuksettoman brexitin riskiä. EU pääsi sopuun elvytysrahastosta, jonka tarkoituksena on tukea koronasta kärsivän maanosan taloutta. Tukia kuitenkin aletaan jakaa vasta 2021, joten Euroopan lyhyen aikavälin kasvua se ei edistä. Eurooppalaiset osakkeet ovat alisuoriutuneet, ja poliittinen riskipreemio pysyy todennäköisesti jatkossakin korkeana.

Johtopäätös: Yhdysvaltalaiset osakkeet voivat yhä kehittyä muita suotuisammin, sillä ne eivät tavallisesti reagoi kovin herkästi nouseviin poliittisiin riskeihin. Ylipainotamme jatkossakin amerikkalaisia osakkeita ja alipainotamme eurooppalaisia.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme