Alhaiset korot ovat tukeneet osakkeita kautta linjan mahdollistaen tuleville kassavirroille matalamman diskonttokoron ja siten kasvattaen niiden nykyarvoa. Teknologiayhtiöt, joilla on korkeammat tuloskasvuodotukset, ovat hyötyneet muutoksesta eniten. Viisi suurinta yhtiötä Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksissä ovat nyt neljännes koko indeksin markkina-arvosta, Applen markkina-arvon kasvettua 2 biljoonaan dollariin. Apple on nyt suurempi kuin Iso-Britannian FTSE 100 -indeksin kaikki yhtiöt yhteensä. Vaikka aiemminkin on nähty kuinka vain kourallinen yhtiöitä on ollut vastuussa suuresta osasta indeksin kehitystä, kuten esimerkiksi 1970-luvulla, tämän kaltainen keskittyminen samankaltaisten yhtiöiden ollessa kyseessä, on ennennäkemätöntä. Nämä suurimmat yhtiöt ovat kaikki teknologiayhtiöitä ja usein myös yrityksiä, jotka hyötyvät kotona pysymisen trendistä.

Viime viikkona nähtiin jälleen kuinka informaatioteknologia ja kulutustuoteyhtiöt olivat selviä voittajia globaaliin osakemarkkinaan verrattuna, kun taas esimerkiksi energia- ja rahoitusyhtiöiden markkina-arvot olivat laskussa. Vaikka markkina-arvoilla painotettu S&P 500 -indeksi nousi viime viikon aikana, tasapainotettu indeksi laski. Kyseessä on siis yksijalkainen härkämarkkina vuoden alusta mitattuna, ja tästä kertoo myös se, että globaalit energia- ja rahoitusosakkeiden tuotot ovat yhä vuoden alusta mitattuna negatiivisia; energiaosakkeet ovat laskeneet 39 prosenttia ja rahoitussektori 21 prosenttia. IT- ja kulutustuotteet ovat taas globaalisti tuottaneet hyvin vuoden alusta, IT-sektori on noussut 27 prosenttia ja kulutustuotteet 17 prosenttia.

Sijoittajat ovat suosineet defensiivisiä sektoreita enenevissä määrin viime aikoina, kun odotuksissa on ollut globaalin elpymisvauhdin hidastuminen, ostopäällikköindeksien ollessa hieman odotuksia heikompia euroalueella. Myös nousevat työttömyyshakemukset Yhdysvalloissa kertovat hidastuvasta tahdista, kuten myös viimeisimmän Fedin kokouksen muistio, jossa kommentoitiin talouden haasteiden jatkumisesta pidempään. Hitaampi vauhti talouslukujen elpymisessä on odotettavissa sen jälkeen, kun kesäkuun ja heinäkuun luvut nousivat voimakkaasti talouksien avauduttua kevään täyden pysähtymisen jälkeen. Lähikuukausina haasteita voi nousta enemmän esiin tukipakettien päättyessä tai niiden uusimista odottaessa. Lisäksi työmarkkinan elpyminen kestää vielä, ja kotitalouksien keväällä patoutunut kysyntä on jo osittain purkautunut.

Emme odota defensiivisten nousuputken päättymistä aivan heti, mutta härkämarkkina saisi lisää tukea siitä, jos sijoittajat suosisivat suuremmassa määrin enemmän kasvuherkkiä, syklisiä toimialoja. Kuitenkin kasvun piristyminen tuo mukanaan omat riskinsä. Talouden kirkkaammat näkymät tukisivat tuloskasvuodotuksia, mutta myös nousevaa korkotasoa ja kehitys voisi herättää pelkoa elvytyksen päättymisestä. Osake- ja korkosijoittajat odottavat matalan korkotason säilyvän todella pitkään, eivätkä pääomamarkkinat ole koskaan olleet näin herkkiä nousevalle korkotasolle. Tämän lisäksi nyt, kun osakemarkkinat ovat niin riippuvaisia teknologiayhtiöistä, voisi yllättävä markkinakorkojen nousu hermostuttaa markkinoita merkittävästi.

Talouskehityksen epävarmuuden ollessa yhä olemassa, tarjoaa tämä viikko useita talouslukujulkistuksia, jotka voivat muuttaa markkinan tunnelmia. Tiistaina vuorossa on Yhdysvaltojen kuluttajien luottamusluku, jonka odotetaan säilyvän ennallaan heinäkuussa, mutta se voi myös heijastaa huolia talouden uuden tukipaketin viivästymisestä. Markkinat odottavat Saksan IFO-luvun nousevan hiekan, mutta äskettäinen heikompi palvelu-ostopäällikköindeksi saattaa kertoa heikentyvästä kasvumomentista. Torstaina Fedin puheenjohtaja Jerome Powell pitää puheen virtuaalisessa Jackson Holen konferenssissa ja sijoittajat etsivät siitä merkkejä rahapolitiikan tulevista muutoksista. Euroalueen talouden ja kotitalouksien luottamusluvut heinäkuulta ovat julkaisuvuorossa perjantaina. Sijoittajia kiinnostaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden edistyminen, miten Yhdysvalloissa saadaan edistettyä tukipakettia ja millä tavalla koronavirustilastot kehittyvät.

Vaikka emme ole aivan yhtä optimistisia lähiaikojen talouskasvunäkymistä, ja näemme tämän mahdollisena hidasteena syklisille arvo-osakkeille, olemme yhä positiivisia osakkeista kaiken kaikkiaan ja pidämme ne maltillisessa ylipainossa. Uskomme amerikkalaisten ja kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottavan eurooppalaisia osakkeita paremmin – painotus, joka on tähän saakka tuottanut jo hyvin. Talouden elpyessä, yritysten tuloskehityksen piristyessä ja tuottavien vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puuttuessa korkotason säilyessä matalana, osakemarkkinoilla on runsaasti tukea.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme