Riskinottohalukkuus sai tukea talouslukujulkistuksista, ja vaikka uusimmat talouden luvut eivät ole olleet yhtä suuri positiivinen yllätys kuin mihin aiemmin totuttiin, kertovat ne yhä USA:n, Kiinan ja euroalueen hyvästä kehityksestä. Viime aikoina talouden elpymisestä ovat kertoneet vahvemmat teollisuuden ostopäällikköindeksit, kehittyneiden markkinoiden paremmat kuluttajien ja yritysten luottamusluvut ja USA:n asuntomarkkinoiden vahvuudesta kertovat tilastot. Kiinassa palveluiden ostopäällikköindeksi nousi 55,9 pisteeseen syyskuussa eli korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2013, kun parannusta nähtiin kuljetusteollisuudessa ja hotelli- ja ravintola-alalla. Yhdysvaltojen työttömyysaste putosi 7,9 prosentin tasolle, mutta tämä johtui lähinnä alhaisemmasta osallistumisasteesta. Uusia työpaikkoja saatiin syyskuussa vain 661 000, vieden kriisin pohjien jälkeisen uusien työpaikkojen kokonaismäärän 11,4 miljoonaan. Nyt on siis luotu 51,5 % niistä työpaikoista, mitkä menetettiin kriisin aikana. Pysyvästi työttömien määrä kasvoi 3,8 miljoonaan; vertailukohtana voi käyttää helmikuun tilannetta, jolloin pysyvästi työttömiä oli vain 1,3 miljoonaa. 

Maaliskuun 23. päivän jälkeen globaalit osakkeet ovat nousseet 50 prosenttia ja MSCI World All Countries –indeksi on vain kolmen prosentin päässä aiemmista huipputasoistaan. Nyt, kun epävarmuus viruksen leviämiseen liittyen on yhä läsnä, talouskasvun kehitys ei ole yhtä vahvaa kuin aiemmin, uuden elvytyksen määrä pienenee ja geopoliittisia ja poliittisia riskejä riittää, uskomme tuottokehityksen olevan aavistuksen aiempaa heikompaa.

Uusien koronavirustartuntojen määrä Euroopassa on nyt korkeampi kuin Yhdysvalloissa, jossa Valkoisen talon sisällä tapahtuneet tartunnat ovat vieneet palstatilan. Vaikka sairaalaan joutuneiden ja kuolonuhrien määrät ovat liian alhaisia, jotta poliitikot määräisivät tiukempia rajoituksia, hidastaa viruksen uhka talouden paluuta normaaliin niin palveluteollisuudessa kuin matkailu-, viihde- ja hotellialalla. 

Toiseksi, kuten nähtiin Yhdysvaltojen syyskuun työllisyysraportissa viime perjantaina, talouden elpyminen jatkuu - mutta hitaammin. Tästä odotamme näkevämme jatkossakin todisteita. Talouslukujen mekaaninen loikka parempaan talouksien avauduttua on hiipumassa. Tähän hidastumiseen vaikuttavat se, että rajoitustoimien aikana patoutunut kysyntä on jo pitkälti purkaantunut, kotitalouksien säästämisaste on noussut, virus leviää yhä ja uudet tukitoimet ovat vähissä. Konkurssiin hakeutuvien yritysten määrä Yhdysvalloissa viimeisten kolmen kuukauden aikana oli korkeimmalla tasollaan koskaan, ja Saksassa yritysten likviditeettiä tukevat toimet päättyivät lokakuun alussa. 

Kolmanneksi, arvioitu raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen määrä vuoden 2020 aikana on noin 21 000 miljardia dollaria. Kuitenkin, nyt positiiviset yllätykset elvytyksen osalta ovat vähentyneet ja uusia toimia odotetaan vain suhteellisen vähän. Bank of American arvioiden mukaan, neljän suurimman keskuspankin ostot laskevat toisen vuosineljänneksen 3,8 biljoonasta dollarista 2,4 biljoonaan dollariin kolmannen vuosineljänneksen aikana ja 1,1 biljoonaan dollariin neljännen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2021 aikana odotetaan keskuspankkien keskimääräisten ostojen olevan 0,8 biljoonaa dollaria per vuosineljännes. Tämän lisäksi Yhdysvaltojen demokraattien ja republikaanien välillä näyttäisi olevan vielä merkittäviä mielipide-eroja tulevasta elvytyspaketista lykäten päätöstä. Euroopassakin suunnitellun 750 miljardin euron elpymisrahaston toteuttaminen mahdollisesti viivästyy. 

Neljänneksi, vaikka Yhdysvaltojen vaalit eivät normaalisti vaikuta merkittävästi osakemarkkinoiden suuntaan, tämä vuosi on mahdollisesti epävarmin pitkään aikaan etenkin, kun istuva presidentti on saanut koronavirustartunnan. Viime aikoina on ollut helppo unohtaa myös Kiinan ja USA:n välinen kauppakiista, eikä EU:n ja USA:nkaan välit ole erityisen hyvät. Trumpin uudelleenvalinta johtaisi todennäköisesti tämän tilanteen jatkumiseen tai pahimmillaan kauppakiistan uuteen syventymiseen, lisääntyneeseen protektionismiin ja globaalin poliittisen ja taloudellisen yhteistyön heikentymiseen. 

Tällä viikolla sijoittajien mielenkiinnon kohteina ovat Kiinan ostopäällikköindeksit ja Yhdysvaltojen palvelusektorin ISM ostopäällikköindeksi, sekä ehkä tärkeimpinä aiheina viruksen leviäminen alueellisesti ja Trumpin terveydentila.

Vaikka otamme huomioon nämä lyhyen aikavälin riskit, odotamme silti globaalin talouden jatkavan elpymistään. Pidämme hyvin todennäköisenä sitä, että osakkeiden tuloskehitys on positiivista vuoden 2021 aikana, ja uskomme sijoittajien suosivan osakkeita korkosijoitusten sijaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Pidämme osakkeet maltillisessa ylipainossa, mutta alennamme osakkeiden tuotto-odotusta seuraaville 12 kuukaudelle 3–8 prosenttiin. Pidämme kuitenkin todennäköisempänä, että osakkeet tuottavat 8 prosenttia kuin 3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.