Suomen teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kausitasoitettuna elokuussa 2,0 prosenttia heinäkuusta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli elokuussa 2,4 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 elokuussa. Metsäteollisuuden tuotanto laski heinäkuusta, mutta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa oli vahvaa kasvua. Tammi-elokuussa tuotanto jäi 3,1 prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli elokuussa 17,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti kahdeksan kuukautta. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset supistuivat liki neljänneksen ja metalliteollisuudessa 19,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan tuotantoluvut ovat rohkaisevia, mutta uusien tilauksien heikkous kertoo kilpailijamaita vaatimattomammasta jatkosta. Suomi selvisi koronan ensimmäisestä aallosta kansainvälisessä vertailussa hyvin ja teollisuustuotanto pysyi melko vakaana läpi koronakevään, mutta nyt teollisuuden jälkisyklinen rakenne vaatii veronsa uusien tilauksien heikkoutena. Investointihyödykkeiden tuotanto oli elokuussakin yllättävän pirteää, mutta Kuoppamäki odottaa investointivetoisen kysynnän kehittyvän jatkossa vaatimattomammin. Vientimarkkinoiden elpyminen on avainasemassa Suomen vientiteollisuuden nousun kannalta, mutta myös kilpailukyvyllä on merkitystä yritysten kilpaillessa tilauksista maailmantalouden heikon tilan keskellä. Juuri nyt koronan toinen aalto uhkaa viedä parhaan terän maailmantalouden elpymiseltä, joten itse pandemian kehittymisellä on yhä merkitystä myös Suomen teollisuudelle.

Lähteet:
Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset