Syyskuussa oli Tilastokeskuksen mukaan työttömänä 208 000 henkeä eli 47 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä pieneni 35 000 hengellä vuoden takaa. Suhdannekäänteissä trendikuvaajat muuttuvat hitaasti, mutta syyskuun kohdalla Tilastokeskus teki tasotarkistuksen ja työttömyysasteen trendi nousi 8,4 prosenttiin, missä sen nyt arvioidaan olleen jo toukokuusta lähtien. Työllisyysasteen trendi nousi 71,4 prosenttiin. Työllisten määrä on noussut kesän aikana ja vielä syyskuussakin. Vastaavalla tasolla oltiin trendikuvaajien osalta vuodenvaihteen 2017-2018 aikoihin. 

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan tunnelmat työmarkkinoilla ovat epävarmat. Kevään pahimmasta lomautusaallosta on päästy elpymiseen, ja suuri joukko lomautettuja pääsi kesällä palaamaan töihin. Nuorten pääsy työmarkkinoille näyttäisi ilahduttavasti hieman helpottuneen, sillä nuorten työllisyysaste ei ole enää kaukana vuoden takaisesta. Samalla pysyvämpi työttömyys kuitenkin on noussut, eikä näköpiirissä ole työmarkkinoiden täysi toipuminen. 

Lomautusten määrä ei myöskään ole viime viikkoina enää kohentunut, vaan lomautettujen määrä on TEM:n tilastojen mukaan noussut hieman lokakuun aikana. Ammattinimikkeittäin lomautettuja on enemmän etenkin tarjoilutyöntekijöiden, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden sekä lastenhoitajien ja koulunkäyntiavustajien joukossa. Myös rakennusalalla ja teollisuudessa näkyy lomautuksia joissain ammateissa. Lomautusten lisääntyminen on tosin tavallista lokakuussa, joten tilanne ei ole vielä selkeästi heikentymässäkään. Lomautettujen osalta on jämähdetty vajaaseen 60 000 henkeen ilman että selvää lisäparannusta näkyisi. Työmarkkinoiden elpyminen uhkaa hyytyä hetkellisesti syksyllä toisen korona-aallon iskettyä.

Kun työttömyys kerran pääsee nousemaan, on sen aleneminen parhaassakin tapauksessa hidasta, eikä vielä 2021 nähdä paluuta vanhaan. Esimerkiksi matkailualan ja liikenteen työllisyys ei heti palaa ennalleen ja monet joutuvat vaihtamaan ammattia. Työllisyys voi toki kohentua vuoden 2021 loppua kohti, kunhan koronavirukseen saadaan rokote ja talouksia voidaan jälleen avata. Yksi positiivinen piirre syyskuun tilastoissa oli työvoiman määrän kasvu, eli ihmiset hakivat töitä ja monet niitä saivatkin. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 58 000 uutta avointa työpaikkaa, eli 7 000 vähemmän kuin syyskuussa 2020.

Lähteet:
Tilastokeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö