Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uudet tilaukset jatkoivat vuositasolla varsin reippaassa kasvussa maaliskuussa. Teollisuusyritysten saamien tilausten arvo oli 23,3 prosenttia viime vuoden tason yläpuolella. Toisaalta paranemista ei nähty suhteessa edelliseen kuukauteen, vaan kausitasoitettu tilausten arvo jäi jopa hieman helmikuun alapuolelle. Myös teollisuuden tuotantomäärät laskivat 2,1 prosenttia verrattuna helmikuuhun. Tuotannon osalta jäätiin myös viime vuoden tason alapuolelle.

Ekonomistimme Jukka Appelqvistin mukaan teollisuuden suhdannetilanne jatkui ihan hyvänä maaliskuussa, mutta odotukset oli viritetty hieman korkeammalle. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että suhdanne jatkui aiempien kuukausien tasolla, mutta lisäparannusta ei nähty.

Jo jonkin aikaa on riemuittu sitä, että teollisuudessa koronan synnyttämä kuoppa on saatu kurotuksi umpeen. Nyt kun siitä ei enää ole epäilystä, ei se enää riitä, vaan huomio kohdistuu jatkossa enemmän pidempään aikaväliin. Eli siihen, juututaanko koronaa edeltäneelle tasolle, vai kasvaako tilausten arvo myös suhteessa aikaisempaan. Toistaiseksi liikutaan likimain aikaisemmilla tasoilla. Toiveissa on, että maailmantalouden imussa päästäisiin nauttimaan myös vahvemmasta kasvujaksosta. Siksi aamun kohtalaisen hyvätkin teollisuusluvut ovat lievä pettymys, joka kertoo korkealle viritetyistä odotuksista.

Monien talouslukujen tulkinnassa on keväällä pidettävä jäitä hatussa ja muistettava heikko vertailutaso viime vuodelta, mikä voi saada lukemat näyttämään turhankin kovilta. Viime vuoden maaliskuussa ei kuitenkaan vielä koettu teollisuudessa suurempaa romahdusta, eli aamun lukuja on syytä pitää ihan pätevinä uusien tilausten osalta. Myöskään tuotannon osalta ei kannata olla liian huolissan, koska pieni notkahdus selittyy suurelta osin kuljetusvälineiden kuukausikohtaisella vaihtelulla, joka ei liity heikentyneisiin näkymiin tulevista.

Kevään edetessä vientiteollisuus saa lisää vetoapua maailmantaloudesta, jossa teollisuuden suhdannetilanne jatkuu hyvänä. Tällä hetkellä suurimmat huolenaiheet liittyvät komponenttien saatavuuteen ja kustannuspaineisiin raaka-aineiden hinnoista. Pahin pula on mikrosiruista, joiden saatavuus on jo pidempään ollut heikkoa. Maailmantalouden vahva elpyminen on kuitenkin tuonut saatavuusongelmia ja hintapaineita myös moniin muihin komponentteihin ja raaka-aineisiin.

Useissa Euroopan maissa komponenttipula latistikin jo merkittävästi viime viikolla julkaistuja maaliskuun teollisuuslukuja erityisesti autoteollisuuden osalta. Se saattaa näkyä jonkin verran myös Suomessa, vaikka merkittävistä tuotanto-ongelmista ei ole raportoitu. Tuotannon haasteet todennäköisesti jatkossa hidastava teollisuuden suhdanteen paranemista kevään ja kesän edetessä, vaikka muuten kysyntäympäristö jatkuukin vahvana. Liikaa ei kuitenkaan kannata hätääntyä: enemmistö suomalaisista yrityksistä ei toistaiseksi kärsi sellaisista komponenttien saatavuusongelmista, jotka merkittävällä tavalla haittaisivat tuotantoa.

Lähteet:

Tilastokeskus: Teollisuustuotanto laski maaliskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta

Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat maaliskuussa 23,3 prosenttia vuodentakaisesta