1. Autamme asiakkaitamme sijoittamaan kestävästi / kestäviin sijoituskohteisiin / vihreään siirtymään

EU:n asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) tuli voimaan kuluvan vuoden maaliskuussa. Uuden asetuksen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä kestävien sijoitustuotteiden kestävyysnäkökohtiin ja koko finanssisektorille.

Uuden lainsäädännön myötä me Danske Bankissa olemme asettaneet tavoitteeksemme laajentaa vastuullisten sijoitustuotteiden tuotevalikoimaamme ja näin tarjota asiakkaillemme enemmän valinnanvaraa.

Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen tavoitteet

2. Tuemme kestävää kehitystä olemalla aktiivinen omistaja

Olemme aktiivinen omistaja ja pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan sijoituskohteinamme oleviin yrityksiin, jotta ne omaksuisivat kestävämpiä liiketoimintakäytäntöjä. Vaikuttamiskeinojamme ovat aktiivinen vuoropuhelu, vastuunkanto sekä vuosittaisissa yhtiökokouksissa äänestäminen.

Ilmastotavoitteet ja -toimet olivat kuluvana vuonna eniten keskustelua herättänyt aihe niissä yrityksissä, joihin sijoitamme asiakkaidemme puolesta.

Lisäksi kiinnitämme yhä enemmän huomiota sosiaalisiin näkökohtiin, kuten työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Se oli toiseksi yleisin ESG-aihe, joka nousi esiin Danske Bankin salkunhoitajien ja yritysten välisissä keskusteluissa vuoden 2020 aikana. Tärkein syy tähän on COVID-19-pandemia, joka on kohdistanut huomion siihen, miten yritykset ovat varmistaneet työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden osana liiketoimintansa suojaamista ja viruksen leviämisen hidastamista.

Toiminnan kehittämiseen sitoutumisen lisäksi Danske Bank äänesti yli 5 200 kertaa yhtiökokouksissa vuoden 2020 aikana. Tästä voit lukea lisää aktiivisen omistajuuden raportista.

3. Tiukennamme sijoitustemme kestävyysvaatimuksia / kestävyysstandardeja sijoitusrajoitusten avulla

Olemme tiukentaneet sijoitustemme kestävyysvaatimuksia / kestävyysstandardeja ja olemme vuoden 2021 kuluessa laajentaneet Danske Bankin sijoitusrajoitukset koskemaan 786:ta yritystä edellisvuoden 326 yrityksen sijaan. Rajoitamme sijoittamista yrityksiin, joiden toiminta aiheuttaa merkittävää haittaa kestävyystekijöille, joiden kestävyyttä edistävät käytännöt ovat heikkoja tai joiden sosiaaliset suojatoimenpiteet alittavat vähimmäisvaatimukset.

Olemme esimerkiksi sulkeneet sijoitusten ulkopuolelle 18 yritystä, jotka ovat osallisina metsien hävittämisessä. Nämä yritykset liittyivät pääasiassa trooppisten sademetsien hakkuisiin Brasiliassa (Amazon) sekä Malesiassa, Indonesiassa ja Borneossa.

Brasilian metsäkato on seurausta maanviljelyn laajentumisesta, kun taas Malesian, Indonesian ja Borneon metsäkadot liittyvät selkeämmin palmuöljyviljelmiin. Danske Bank on sulkenut ulkopuolelle sellaisia yrityksiä, jotka ovat osallisina metsäkatoihin suoraan omalla toiminnallaan, ja lisäksi niitä, jotka ovat osallisina siihen toimitusketjujensa kautta.

Lue lisää työstämme vastuullisen sijoittamisen parissa. Tutustu Our Responsible Investment Journey 2021 -raporttiin täällä

Varainhoidon tavoitteet

  • Vuoteen 2023 mennessä 400 mrd. DKK sijoitustuotteissa, jotka edistävät ESG-tekijöitä.
  • Vuoteen 2030 mennessä 150 mrd. DKK sijoitustuotteissa, joilla on kestävän sijoittamisen tavoite.
  • Sijoitustuotteemme ovat hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä, tai aiemmin.