Työmarkkinoiden kevät on osoittautunut pelättyä paremmaksi. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa oli työttömänä 244 000 henkeä eli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä nousi 29 000 hengellä vuoden takaa. Työttömyysasteen trendi laski 7,6 prosenttiin (maaliskuussa 7,7%). Työvoima siis kasvoi lähes 60 000 henkilöllä, vaikka samaan aikaan työikäinen väestö supistuu, joten osallistumisaste on kääntynyt selvään nousuun. Lomautettujen määrä laski alle 54 000, mikä on pienin lukema sitten koronakriisiä edeltäneen helmikuun 2020. Huhtikuussa ilmoitettiin 76 000 uutta avointa työpaikkaa eli 26 000 enemmän kuin vuosi aikaisemmin.

Pääekonomistimme Pasi Kuoppamäen mukaan työmarkkinoiden tilanne on pysynyt odotettua vakaampana. Koronan toinen aalto ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet työllisyyteen melko vähän, koska lomautuksetkin ovat laskeneet kevään aikana. Yritykset näyttävät pitäneen kiinni työvoimasta odottaessaan talouden käännettä parempaan. Koronarajoitusten asteittainen purku ja talouden elpyminen merkitsevät työllisyystilanteen kohentumista vuoden kuluessa. Osa yrityksistä kokee jo nyt osaavan työvoiman pulaa, eli työmarkkina on toipumassa melko vauhdikkaasti. Kaikki toimialat, esimerkiksi matkailu, eivät palaa entiselleen vielä tänä vuonna, joten lomautettujen määrä pysyttelee toistaiseksi koronakriisiä edeltänyttä aikaa korkeammalla. Työmarkkinatilanteen kohentuminen tukee kotitalouksien ostovoimaa ja auttaa osaltaan taloutta toipumaan koronakriisistä nopeaan tahtiin.

Lähteet:

Tilastokeskus: Työllisyys koheni huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna