Maaliskuussa oli Tilastokeskuksen mukaan työttömänä 219 000 henkeä eli 24 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys nousi odotetusti sulkutoimien ja pahentuneen epidemiatilanteen seurauksena. Samaan aikaan kuitenkin myös työllisten määrä oli Tilastokeskuksen mukaan 22 000 viime vuoden tason yläpuolella. Toisin sanoen työvoiman määrä kasvoi varsin tuntuvasti työttömyyden noususta huolimatta.

Myös kokoaikaisen lomautusten määrä kasvoi maaliskuussa suhteessa helmikuuhun. Kokoaikaisesti lomautettuna oli nyt 62 700 henkilöä. Lomautusten nousu oli kuitenkin maltillista, eikä olla lähelläkään viime kevään tahtia, jolloin lomautusten määrä nousi yli 170 000 henkeen lyhyessä ajassa.

Ekonomistimme Jukka Appelqvistin mukaan työllisyyskehitys jatkui edelleen maaliskuussa olosuhteisiin nähden jopa yllättävän hyvänä. Jo etukäteen oli odotettavaa, että uusia lomautuksia nähdään maaliskuussa erityisesti ravintolatoimintaan kohdistuneiden rajoitusten seurauksena. Näin kävikin, mutta ei puhuta jättimäisestä noususta, vaan melko maltillisesta heikentymisestä.

Yritysten odotukset työllisyyskehityksestä ovat parantuneet kevään mittaan. Vaikka palvelualojen näkymät ovat edelleen haastavia, alkaa jo olla näkyvissä valoa tunnelin päässä, kun suhdantilanteen osalta taloudessa ollaan siirtymässä kasvujaksoon. Huhtikuussa tuskin nähdään vielä merkittävää paranemista, mutta näyttää siltä, että keväällä uudet työttömyysjaksot ja lomautukset jäävät lyhyiksi, kun kasvu vauhdittuu viimeistään kesällä.

Myös avoimien työpaikkojen määrä kertoo työmarkkinoiden sitkeydestä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin maaliskuun aikana 77 700 eli 14 200 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Huolestuttavaa maaliskuun työmarkkinatilastoissa oli pitkäaikaistyöttömyyden kasvun jatkuminen. Työ- ja elinkeinotoimistoissa yli vuoden työttömänä olleita oli 104 000 henkeä, mikä on 39 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa jo vuoden 2020 alusta saakka ja nyt ylittyi ensimmäistä kertaa 100 000 tuhannen pitkäaikaistyöttömän taso. Yli vuoden kestäneet työttömyysjaksot muodostavat selvän riskin työkyvyn ylläpitämiselle ja sitä kautta talouden elpymiselle myös pidemmällä aikavälillä. Jo valmiiksi työttömänä olleille on työnhaku ollut usein erittäin hankalaa koronakriisin aikana. Kohtalaisen suuri osa koronaa edeltäneestä työttömyydestä näyttäisi olevan kroonistumassa pitkiksi työttömyysjaksoiksi. Hallitus panostaa tällä hetkellä suunnitelmissaan paljon työvoimapalveluihin, mutta valmisteltava niin sanottu pohjoismaisen työnhaun malli tulee osin liian myöhään jo nyt pitkittyvien työttömyysjaksojen kannalta.

Lähteet:

Tilastokeskus: Työllisiä maaliskuussa enemmän kuin vuosi sitten

Työllisyyskatsaus Maaliskuu 2021 (temtyollisyyskatsaus.fi)