Kaupunkisuunnittelun vastuu on suuri, kun puhutaan tasapainoilusta kaupungin kasvutavoitteiden ja mielekkäiden uusien asuinalueiden rakentamisen välillä. Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara tietää, että tämän lisäksi kaupunkisuunnittelun vastuu ulottuu vieläkin laajempaan kontekstiin.

– Kaupunkisuunnittelulla on aivan keskeinen vastuu siinä, että kaupungit kasvavat, mutta kasvun lisäksi myös asuinalueiden laadulliset ominaisuudet, identiteetti ja moninaisuus säilyttävät keskeisen roolin kasvavan kaupunkiseudun tulevaisuudessa, Vaattovaara sanoo ja jatkaa.

– En kuitenkaan ottaisi pois poliittisten toimijoiden vastuuta – kyllä poliitikoilla on pitkässä juoksussa keskeinen tarve määrittää tavoitteita. Vastuu tai oikeus ei voi yksin olla kaupunkisuunnittelun, vaan siellä on myös poliittinen vastuu tavoitetilan asettamisen osalta.

Laatu, kestävyys ja taloudellinen saavutettavuus

Puhuttaessa kaupunkiasumisen laadun, kestävyyden ja taloudellisen saavutettavuuden turvaamisesta, Vaattovaara muistuttaa, että Helsingin seutu on monikeskuksinen alue, josta löytyy mahdollisuuksia, maata ja tilaa runsaasti.

– Ainoa mahdollisuus turvata sekä laadukkuus, moninaisuus, mutta myös kustannusten kohtuullisuus, on hyödyntää potentiaalia kerrostaloasumisen ja pientaloasumisen, ja näiden keskusten välillä olemassa olevaa pientalomattoa.

Vaattovaaran mukaan tiivis rakentaminen ja alueiden tiivistäminen ainoana kehitysstrategiana ei ole riittävä turvaamaan mielekkään kaupunkiasumisen yhtälöä.

– Tavoitteeksi on asetettava moninaisuus, pientalojen lisääminen sekä kasvun, kerrostalojen ja keskeisyyden kasvattaminen. Yksin valittu tiiviys ei riitä, koska silloin puolet – tai suurin osa – potentiaalista jätetään käyttämättä, Vaattovaara kiteyttää.