Osakkeiden nousulle yhä suotuisat lähtökohdat

Globaalisti osakkeet pysyivät viime viikolla vaakalennossa, vaikka uutisvirta pysyi varsin positiivisena. Tämä vahvisti näkemystämme siitä, että paljon myönteistä kehitystä on jo hinnoiteltu. Lisäksi lähestymme vaihetta, jolloin ”liian” vahvat talousluvut voivat alkaa lisätä inflaation nousun pelkoja ja lähestyvän rahapolitiikan kiristämisen pelkoja. Tuloskausi jatkui, ja Yhdysvaltain viisi suurinta yhtiötä raportoi viime viikolla vahvasti. Osakkeiden reaktiot vahvoihin tuloksiin ovat olleet yleisesti vaihtelevia.

Viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankki Fed ja presidentti Joe Biden kertoivat markkinoille myönteisiä asioita. Biden esitteli ”The American Families Plan” -ohjelman, jolla tuettaisiin muun muassa terveydenhoitoa ja koulutusta, ja Fed piti erittäin elvyttävän rahapolitiikkansa. Biden esitteli uuden täydentävän ehdotuksensa vain kuukausi sen jälkeen, kun hän oli julkistanut merkittävän infrastruktuuripakettinsa. Nämä uudet panostukset on tarkoitus rahoittaa ainakin osittain myös veroja nostamalla. Keskusteluissa on ollut yritysveron korotus 21 prosentista ja 28 prosenttiin, ja pääomatuloveron lähes kaksinkertaistaminen varakkaimpien amerikkalaisten osalta. Pelkät verojen korotukset ovat negatiivinen asia, mutta Bidenin panostukset ja tukitoimet voisivat tuoda niin paljon hyvää, että nettovaikutukset olisivat positiiviset. On hyvä myös muistaa, että demokraattien enemmistö senaatissa on pienin mahdollinen, eli hyvin voimakkaat verojen korotukset eivät ole kovin todennäköisiä, koska kaikki demokraatitkaan eivät niitä välttämättä tukisi. Vaikka keskustelut verojen korotuksista voivat tuoda ylimääräistä heiluntaa, odotamme niiden merkityksen olevan markkinoiden kehitykselle kuitenkin melko maltillista. Yhteenvetona voidaan todeta, että Yhdysvaltojen erittäin elvyttävä finanssipolitiikka saattaa vielä kasvaa, mikä voi jossain vaiheessa ylikuumentaa taloutta.

Fedin johtaja Jerome Powell vahvisti viime viikolla jälleen, että keskustelu QE-ostojen vähentämisestä, eli ”tapering”-keskustelun aika ei ole vielä, ja nouseva inflaatio on pääosin väliaikaista. Niin pitkään kuin Fedin rahapolitiikka pysyy hyvin kevyenä, osakkeiden nousulle on hyvät lähtökohdat vahvojen talouslukujen, ja yritysten loistavan tuloskehityksen tukemana. Myöhemmin tänä vuonna tilanne voi kuitenkin muuttua, kun tuloskasvu, talouskasvu ja rahapoliittiset tukitoimet ovat ohittaneet huippunsa. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti.

Tällä viikolla tulokset, talousluvut ja koronavirus edelleen valokeilassa

Tuloskausi pysyy otsikoissa, vaikka viime viikon vahvojen isojen yhtiöiden raporttien jälkeen Yhdysvalloissa tilanne on melko selvä – tuloskausi ylittää odotukset selvästi. Huomio siirtyy tuloskauden osalta entistä enemmän Eurooppaan. On myös hyvä muistaa, että maaliskuun 2020 jälkeen osakkeet ovat nousseet vahvasti ja paljon myönteistä on jo hinnoiteltu, joten vahvatkaan tulokset eivät välttämättä tuo massiivisia reaktioita osakekursseihin. Lisäksi koronavirustartuntojen kehitys ja rokotustahti saavat huomiota. Tilanne on varsin vaikea tietyillä kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa. Viruksen voimakas leviäminen voi johtaa uusiin mutaatioihin, joista kaikkiin nykyiset rokotteet eivät välttämättä tehoaisi. Talouslukujen puolelta tällä viikolla julkaistaan lopulliset huhtikuun ostopäällikköindeksit, euroalueen vähittäismyynti ja Yhdysvaltojen ”payrolls”-työllisyyslukupaketti. Odotamme talouslukujen kehityksen tukevan näkemystä vahvasta talouden toipumisesta, ja osakkeet voivat yhä nousta. Jossain vaiheessa vahvat Yhdysvaltain talousluvut voivat alkaa nostaa odotuksia Fedin rahapolitiikan kiristämiseen liittyen, mikä voi aikanaan lisätä markkinoiden heiluntaa.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme