Tilastokeskuksen kuluttajien tunnelmia mittaava luottamusindikaattori oli tammikuussa -4,6, kun joulukuun lukema oli -4,2 ja indikaattorin keskiarvo on -1,7, joten luottamus on keskimääräistä matalammalla. Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset oman ja Suomen talouden lähitulevaisuudesta paranivat aavistuksen joulukuuhun verrattuna. Odotus oman talouden nykytilasta ja kestokulutustavaroiden ostamisesta heikkenivät hieman. Huoli työttömyydestä pysyi likimain ennallaan, mutta tilanne nähdään selvästi vuodentakaista synkempänä.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan teollisuusyritysten luottamus painui lukemaan -8, mikä kertoo matalapaineen jatkumisesta. Teollisuus arvioi tilauskannan heikentyneen historiallista keskiarvoa pienemmäksi, ja kapasiteetin käyttö on keskimääräisellä tasolla. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori tippui kuin hinnat alennusmyynnissä peräti 11 pisteellä lukemaan -3, kun joulukuun saldoluku oli +8 ja indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1. Rakentamisessa ja palveluissa luottamus on vielä pysytellyt kohtuullisena, joskin palvelualojen näkemys alittaa jo hieman historiallisen keskiarvon.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan luottamusindikaattorit kertovat kaiken kaikkiaan kotitalouksien varsin vakaasta luottamuksesta oman talouden näkymiin. Kauppasopu Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sekä rahoitusmarkkinoiden myötätuuli ovat saattaneet nostaa tunnelmia tulevan osalta. Kuluttajien positiivinen arvio oman talouden tilasta heijastelee osaltaan työmarkkinoilla nähtyä hyvää virettä, joka on tuonut työllistyneille ja työllisille lisää ostovoimaa. Kuoppamäen mukaan työmarkkinat ovat kuitenkin kääntyneen nousun jälkeen vaakalentoon, eikä työllisyys näyttäisi lähitulevaisuudessa kohenevan. Luottamuskyselyssäkin näkyy hieman tavallista suurempi huoli työttömyydestä. Palkkojen noustessa ja inflaation madellessa reaaliansiot voivat kuitenkin edelleen paisua.

Yritysten luottamusmittarit ovat pysyneet melko vakaina viime kuukausina, mutta alkuvuosi vahvisti kuvaa vientiteollisuuden hiipuvista näkymistä. Kaupan alan näkymien notkahdus on Kuoppamäen mukaan huolestuttava merkki aiemmin vakaan kotimarkkinan hauraudesta. Rakentamisen luottamuksen pysyminen melko vahvana vähentää pelkoja rakennusalan syöksystä taantumaan, asuntojen uudistuotanto todennäköisesti hidastuu, mutta muu rakennustuotanto pysyy vilkkaana vuonna 2020. Kuluttajien asunnonostoaikeiden vahvuus viittaa myös asuntokaupan jatkumiseen melko vilkkaana alkuvuoden mittaan. Teollisuuden osalta surkein uutinen oli heikentynyt näkemys tilauskannasta, koska se synkentää odotuksia viennin kehityksestä. Kansainvälinen kauppa voi tosin piristyä 2020 aikana, mikäli Yhdysvallat ja Kiina saavat kauppasovun pidettyä. Mittavia investointeja on tässä tilanteessa turha teollisuudelta odottaa. Vuosi 2020 alkaa hitaan ja hauraan kasvun merkeissä, kuluttajien luottamuksen vakaus Suomessa antaa onneksi yhä toiveita taantumattomasta vuodesta.

Lähteet:
Tilastokeskus
Elinkeinoelämän keskusliitto