Miehet ovat toistaiseksi olleet huomattavasti aktiivisempia osakesäästötilin avaamisessa kuin naiset. Danske Bankissa osakesäästötilin avanneista toistaiseksi lähes 80 prosenttia on miehiä. Naisten osuus jää siis reiluun 20 prosenttiin. Ero on suuri, kun sitä verrataan arvo-osuustileihin, sillä arvo-osuustileiltä osakkeisiin sijoittavista asiakkaistamme 43 prosenttia on naisia ja 57 prosenttia miehiä.

Yleisimmin osakesäästötilin avaaja on 30–54-vuotias mies.

– Naisten kiinnostus sijoittamista kohtaan on ollut kasvussa, mutta osakesäästötilin alkutaival näyttäisi vahvistavan vanhaa käsitystä osakesijoituksista miesten lajina. Naiset sijoittavat enemmän rahastoihin, mutta osakesäästötili on hyvä mahdollisuus laajentaa sijoituksia myös osakkeisiin, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Asiakkaidemme keskuudessa sijoittaminen on lähes yhtä yleistä miehillä ja naisilla, kun huomioon otetaan osakkeiden lisäksi rahastot. Osakkeisiin tai rahastoihin sijoittaa 30 prosenttia kaikista naisasiakkaista ja 29 prosenttia kaikista miesasiakkaista.

Tilastojen mukaan naisten ja miesten sijoittaminen eroaa aktiivisuuden osalta, sillä miehet tekevät kauppoja keskimäärin lähes kaksi kertaa niin paljon kuin naiset.

– Naisten vahvuutena sijoittajina on se, että tutkimusten mukaan he pysyvät miehiä useammin omassa sijoitussuunnitelmassaan eivätkä ole yhtä alttiita ulkoisille vaikutuksille tai ajatusharhoille. Naisten tyypillinen sijoitusstrategia sopisi hyvin myös osakesäästötilille, etenkin jos se sisältää aktiivista kaupankäyntiä ja osinkojen uudelleensijoittamisen.

Alaikäisen nimissä on tällä hetkellä reilut 2 prosenttia Danske Bankissa avatuissa osakesäästötileistä. Yhteensä meillä on avattu tuhansia osakesäästötilejä.

– Osakesäästötili sopii hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen, jolloin se voi olla hyvä väline myös lapselle sijoittamiseen, Kivipelto toteaa.  

Salkuissa myös kansainvälisiä sijoituksia

Meillä sijoittaminen on samanhintaista kaikilla tarjolla olevilla markkinoilla. Sijoittava voi näin ostaa samalla välityspalkkiolla osakkeita Suomen lisäksi muun muassa kaikista Pohjoismaista, Yhdysvalloista, Saksasta ja Ranskasta.

 

Meillä avatuilla osakesäästötileillä onkin paljon osakkeita myös Suomen ulkopuolelta. Tällä hetkellä osakkeista 54 prosenttia on suomalaisia ja loput ovat muilta markkinoilta. Euromääräisesti suomalaisten osakkeiden osuus on kuitenkin suurempi.

– Osakesäästötilille voi ostaa hajautusmielessä myös osakkeita Suomen ulkopuolelta. Sijoittamisessa kannattaa kuitenkin huomioida osinkojen lähdevero, joten osakesäästötilille valituissa ulkomaisissa osakkeissa kannattaa painottaa arvonnousupotentiaalia osinkotuoton sijaan.

Suosituimmat osakkeet osakesäästötileillä ovat Nokia, Neste, Sampo, Fortum ja Nordea.


Avaa nyt osakesäästötili

Lue lisää