Kuvassa SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård sekä viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen iloitsevat lahjoituksesta yhdessä Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäen kanssa.

Haluamme olla tukemassa SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palvelun toimintaa, jonka tavoitteena on tukea sijaishuollosta itsenäistyviä nuoria. Osana laajempaa yhteistyötämme, lahjoitamme SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palvelun toimintaan 215 050 euroa. Lahjoituksen avulla tuetaan toimintaa, joka on suunnattu perheille, jotka eivät syystä tai toisesta ole saaneet apua palvelujärjestelmän nykyisistä palveluista.

SOS-Lapsikylälle tehtävä lahjoitus mahdollistettiin yhdessä asiakkaidemme kanssa, sillä lahjoituksen koon määräsi se, miten moni asiakkaamme latasi käyttöönsä Danske ID -tunnistussovelluksen ja uuden mobiilipankin. Lahjoitamme nyt euron jokaista molemmat sovellukset ladannutta asiakastamme kohden.

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun palveluntuottaja, lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukeminen Perhekumppani-mallilla on uudenlainen toimintatapa, jolla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Suomessa on Me-säätiön mukaan tällä hetkellä 65 900 syrjäytynyttä nuorta. Vuoden 2020 alusta astuu voimaan uusi jälkihuoltolaki, joka edellyttää kuntia tarjoamaan sijaishuollosta itsenäistyville nuorille jälkihuollon tukea 25-vuotiaaksi saakka, kun velvoite ulottui aiemmin vain 21 ikävuoteen.

– SOS-Lapsikylän ja Danske Bankin yhteistyö antaa meille mahdollisuuden auttaa yhä useampaa lasta ja nuorta. Perhekumppanin tarjoaman yksilöllisen tuen avulla sijaishuollossa kasvanut nuori saa tukevamman otteen itsenäisestä elämästä. Monilla kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla sosiaaliset verkostot saattavat olla heikot ja heillä voi olla vaikeuksia elämänhallinnan ja oman taloudenpidon kanssa. Perhekumppani kulkee nuoren rinnalla, kuuntelee ja auttaa juuri niissä asioissa, joissa nuori tarvitsee apua, sanoo SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård.

Asiakkaidemme mahdollistamalla lahjoituksella SOS-Lapsikylä palkkaa kaksi perhekumppania 1,5 vuoden ajaksi. Tavoitteena on luoda pysyvä palvelu, jota kunnat voisivat tarjota jälkihuoltoa tarvitsevien nuorten tueksi. 

– Perhekumppani-mallin ydinajatuksena on, että luottamusta rakennetaan nuoren kanssa pala palalta. Perhekumppani astuu itsenäistyvän nuoren elämään siinä vaiheessa, kun tämä muuttaa sijaishuollosta omaan asuntoon. Monella on siinä vaiheessa vielä koulu kesken. Lisäksi on tyypillistä, että sijaishuollossa kasvaneet nuoret perustavat perheen hyvin nuorina. Perhekumppani-mallin avulla voimme tukea myös nuoren vanhemmuutta ja ehkäistä ongelmien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle, SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen summaa. 

0201abbc-00090254-a850b0c8

 

Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille

Lahjoitus on jatkoa aiemmalle yhteistyöllemme SOS-Lapsikylän kanssa. Teimme toukokuussa äitienpäivän alla sijoituslahjanlupauksen kymmenelle SOS-Lapsikylän kanssa yhteistyössä valitulle lapselle, jotta heillä olisi aikuistuessaan tasapuolisemmat eväät itsenäiseen elämään ja unelmiensa tavoitteluun.

Yksi lahjanlupauksen saaneista lapsista on viisikuukautinen Nelea. Nelean äiti Oona, 18v, on elänyt nuoruutensa osittain koulu- ja perhekodeissa. Oona sai tietää olevansa raskaana päivänä, jolloin hän täytti 17 vuotta. Voit tutustua Nelean ja Oonan tarinaa sekä lukea Lahjanlupaus-hankkeesta lisää täältä.

SOS-Lapsikylän kanssa tekemämme yhteistyö on osa Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -hankettamme. Se pyrkii tarjoamaan suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen sekä herättelemään yhteiskunnallista keskustelua tärkeästä aiheesta.

– Yksi lahjoitus ei ratkaise ongelmia, mutta voi nostaa niitä esille. Olen iloinen, että voimme olla mukana tukemassa SOS-Lapsikylän toimintaa. On tärkeää, että lapsille voidaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet taloudelliseen mielenrauhaan, sanoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki

Haluamme olla mukana tukemassa suomalaisten taloudellista mielenrauhaa. Vainiomäen mukaan lahjoitukset ovat tapa herättää keskustelua suomalaisten lasten erilaisista lähtökohdista.

Hankkeen kimmokkeena olivat ensimmäisen kerran vuonna 2018 julkistetun Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen päälöydökset; suomalaisilla on matalampi taloudellinen mielenrauha kuin muilla pohjoismaalaisilla, kolmannes suomalaisista on vähintään viikoittain huolissaan siitä saako rahansa riittämään sekä se, että lähes puolet suomalaisista ei usko mahdollisuuksiinsa vaurastua.

Lue lisää lahjoituksesta
Lahjoitus tulevaisuuden puolesta

4784d300-00090254-1850c6b7