Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 1,3 % edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto nousi 3,7 % vuoden 2018 marraskuusta. Toimialoista nousussa oli erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuus, metsäteollisuuden tuotanto supistui hieman vuoden takaisesta. Teollisuuden uusien tilauksien arvo putosi 11 % marraskuussa. Kemianteollisuus sai enemmän uusia tilauksia, mutta muilla päätoimialoilla uusia tilauksien virta kuihtui. Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät 14 %. 

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan  teollisuuden tilastot kertovat kansainvälisen kaupan heikkouden näkyvän selvästi uusien tilauksien virran kuihtumisessa, mutta tuotanto pysyy vielä kohtalaisen vakaana vanhan tilauskirjan varassa. Tullin eilen julkaisemat viennin tiedot tosin kertoivat viennin arvon kasvun tyrehtyneen sekä hintojen että volyymin laskun vuoksi. Kansainvälinen kilpailu on kireää ja teollisuuden uusien tilauksien virta on laskenut jo 4 kuukautta verrattuna vuodentakaiseen. Hintakilpailukykyyn täytyy jatkossakin kiinnittää huomiota. Yritysten luottamusmittarit ovat pysyneet kohtuullisen vakaina viime kuukausina, mutta loppuvuoden tiedot vahvistavat kuvaa vientiteollisuuden vaisuudesta, kun kotimarkkina on onneksi edelleen vakaampi. Kuoppamäen mukaan teollisuuden käyttöasteen lasku merkitsee vain vähäisiä lisäinvestointitarpeita, mihin viittaa myös EK:n tuore investointikysely. Loppuvuoden tilastoihin vaikuttavat myös joulukuussa käydyt työtaistelut, jotka todennäköisesti painavat teollisuuden tuotantolukuja selvästi marraskuuta pienemmiksi. 

Lähteet:
Tilastokeskus
Tilastokeskus