Tilastokeskuksen kotitalouksien tunnelmia mittaava luottamusindikaattori oli tammikuussa 17, 2 kun joulukuussa lukema oli pudonnut 16,1 tasolle. Viime vuoden helmikuussa käytiin tämän suhdannesyklin korkeimmassa luottamuslukemassa 25,8 pisteessä. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7, joten luottamus on edelleen huomattavasti keskimääräistä korkeammalla. Kotitalouksien tunnelmat ovat myös EU:n huipputasoa. Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ovat heikentyneet viime kuukausina, mutta työttömyyden uhka nähdään suhteellisen pienenä ja odotukset omasta taloudesta vahvistuivat hiukan tammikuussa. Ajankohtaa pidettiin otollisempana säästämiselle kuin lainanotolle. Tilastokeskuksen mukaan väestöryhmistä alemmat toimihenkilöt olivat optimistisimpia ja kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset. Asunnonostoaikeet nousivat hieman.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan yritysten näkymät olivat melko suotuisat tammikuussa. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi saldolukuun 5 tammikuussa, kun joulukuun lukema oli 2. Luottamus ylittää pitkäaikaisen keskiarvotason 1 ja teollisuus arvioi tilauskannan hieman vahvemmaksi kuin joulukuussa. Tilauskannan trendi on kuitenkin ollut laskusuunnassa viime kuukausina. Rakentamisen, palveluiden ja kaupan alojen luottamus pysyi liki ennallaan. 

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan luottamusindikaattorit kertovat kaiken kaikkiaan kotitalouksien erittäin vakaasta luottamuksesta oman talouden näkymiin, vaikka uutiset talouskasvun hidastumisesta maailmalla ovat hieman horjuttaneet uskoa yleiseen nousukauden jatkumiseen. Indikaattorit kertovat myös talouskasvun nopeimman vaiheen jääneen taakse, vaikka nousu näyttäisi jatkuvan ainakin lähikuukausina. Kuoppamäen mukaan rakentamisen luottamuksen vahvuus vähentää pelkoja rakennusalan syöksystä taantumaan, mutta uusien rakennuslupien roima vähentyminen 2018 syksyllä kertoo silti rakentamisen huipun olevan jäämässä taakse. Uusia asuntoja valmistuu vielä runsaasti, mutta aloitukset kääntynevät pian jo laskuun. Kotitalouksien vahva luottamus omaan talouteen ja työmarkkinoiden hyvä tilanne ennakoivat ostovoiman kasvua, mutta viime vuotta varovaisempi näkemys luotonotossa ja ostoaikeissa viittaa säästämisasteen nousuun. Tähän viittaa myös kotitalouksien arvio poikkeuksellisen hyvistä säästämismahdollisuuksista. Kulutuskysyntä luultavasti nousee, mutta vähemmän kuin kuluttajien korkea luottamus omaan talouteen antaisi odottaa. Vähittäiskaupan luottamuksen lasku viime kuukausina ja myynnin volyymin hidas nousu viittaa myös varovaiseen harkintaan kuluttajien keskuudessa. Lisäksi osa ostovoiman noususta ilmeisesti kanavoituu ulkomaisiin verkkokauppoihin, sillä verkkokaupan volyymi näyttää kasvavan voimakkaasti. Kuoppamäen mukaan luottamusmittarit ovat kaikkiaan ilahduttavan hyviä, mutta eivät varsinaisesti muuta kuvaa suhdannetilanteesta.

Lähteet:

http://www.tilastokeskus.fi/til/kbar/2019/01/kbar_2019_01_2019-01-28_tie_001_fi.html
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/01/28/teollisuuden-luottamus-nousi-jonkin-verran-tammikuussa