Talous ja nuoret TAT julkaisi torstaina opettajille suunnatun kyselytutkimuksen nuorten talousosaamisesta ja opetuksen tasosta koulussa. Nuorten taloustaidot ovat suuri yhteiskunnallinen kysymys, sillä heikko talousosaaminen vaikeuttaa aikuistuvan nuoren matkaa aikuisuuteen ja voi pahimmillaan olla omiaan työntämään nuoren syrjäytymiskierteeseen.

– Positiivista tutkimuksen tuloksissa on se, että opettajat tunnistavat koulun roolin talouskasvatuksessa, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.
94 prosenttia opettajista on sitä mieltä, että taloustaidon opettaminen kouluissa on tärkeää. Vajaa 80 prosenttia opettajista uskoo, että opettajat voivat vaikuttaa nuorten talousosaamiseen.

Osaaminen heikompaa ammattikoulussa

 Lähtökohdat paremmalle talousosaamiselle ovat siis olemassa. Tekemistä riittää, sillä kaksi kolmesta opettajasta ei usko, että nuoret saavat riittävät taloustaidot koulussa. Keskimääräistä huonompi tilanne on ammattikouluissa, jonka opettajista 73 prosenttia on huolissaan oppilaiden talousosaamisesta.

Myös Danske Bank on tutkinut viime vuosina useasti nuorten talousosaamista. Tulokset ovat linjassa nyt esillä olleen tutkimuksen kanssa.

– Kyselytutkimuksemme mukaan ammattikoulussa opiskelevat nuoret arvioivat omat taloustaitonsa selvästi lukiolaisia heikommaksi. Ammattikoulussa opiskelevista vain 31 prosenttia arvioi taloustaitojensa olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla, kun lukiolaisista näin arvioi 53 prosenttia, Appelqvist sanoo.

Koulun talousopetuksen taso on nuorten omien arvioiden mukaan jopa lievässä laskussa. Vuonna 2011 nuorista 45 prosenttia arvioi, että ei ole oppinut riittävästi raha- tai talousasioiden hoidosta koulussa. Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa tämä osuus oli noussut 52 prosenttiin.

Talous on tasa-arvoa

 Appelqvistin mukaan nämä tulokset kertovat siitä, että nuoret ovat vaarassa jakaantua eri leireihin talousosaamisen mukaan. Tätä kehitystä tukee se, että ainakin nuorien omissa arvioissa taloustaitojen omaksuminen on huomattavasti korkeammalla tasolla suurituloisissa perheissä. Pienituloisten perheiden lapsista 32 prosenttia arvio taitojensa olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla, kun suurituloisilla osuus on 62 prosenttia. Keskituloisilla tämä osuus on 40 prosenttia.

– Nuorten taloustaitojen opettamista ei kannata keskittää pelkästään lukioon vaan varmistaa, että tietoa jaetaan riittävästi jo peruskoulussa. Näin voimme varmistaa sen, että taustaan katsomatta nuoret osaavat suunnitella talouttaan, eivät sorru pikavippeihin ja voivat tulevaisuudessa jopa perustaa yrityksiä, jotka rakennettaan hyvän ammattitaidon ja osaamisen lisäksi vähintään riittävän talousosaamisen päälle, Appelqvist painottaa.