Vuosi Taloudellinen mielirauha -työpajoja on nyt takana: 10 valmentavan koulutuksen VALMA-ryhmää eri ammattioppilaitoksissa, 160 nuorta ja tuotoksena valtava määrä käsittämättömän hienoa tarinaa siitä, miten nuoret tänä päivänä kokevat oman suhteensa rahaan. Tarinat kertovat muun muassa siitä, tekeekö raha onnelliseksi, minkälaisessa roolissa raha omassa tulevaisuudessa tulee olemaan tai siitä, mitä tapahtuisi, jos raha yhtäkkiä katoaisi maailmasta. Voin vilpittömin mielin sanoa, että olen sekä häkeltynyt että voimistunut näkemäni tarinoinen monimuotoisuudesta, huumorista ja syvällisyydestä.

Kun saavumme ammattioppilaitoksen VALMA-ryhmään ja kerromme paikalla oleville nuorille, että haluamme puhua heidän kanssaan rahasta, ovat ilmeet usein nyrpeitä tai välinpitämättömiä. Onneksi ne kuitenkin kolmen työpajapäivän aikana useimmiten muuttuvat. Työpajoissa teemme nuorten kanssa digitaalisia tarinoita heidän suhteestaan rahaan: lyhyitä videoita, jotka nuoret itse käsikirjoittavat, kuvaavat, äänisuunnittelevat ja editoivat. Toiminta tempaa mukaansa ja ryhmissä keskustellaan kiihkeästi sekä siitä, minkälaisen viestin he haluavat tarinallaan kertoa että siitä, miten sen parhaiten voi toteuttaa. Lopuksi katsomme ryhmässä valmiit tuotokset ja juhlistamme nuorten saavutuksia.

No entä ne teemat? Miten nuoret tänä päivänä suhteutuvat rahaan ja talousasioihin? Koulutus ja työ nousivat keskeisiksi aiheiksi, kun nuoret pohtivat omaa tulevaisuuttaan ja rahan roolia siinä. Nuoria kiinnostivat asiat, kuten mistä ammateista saa parhaiten palkkaa ja kuinka verojärjestelmä toimii. Raha vaikuttaa myös siihen, voiko omia unelmia toteuttaa - liittyivät ne sitten perheen perustamiseen tai matkustamiseen. Vuorostaan tarinoissa, joissa raha yhtäkkiä katoaa, ajautuu maailma nopeasti kaaokseen. Tarinat korostavat rahan arkisia vaikutuksia ja rakenteellista roolia yhteiskunnassa. Tekeekö raha nykynuorten mielestä onnelliseksi? Vastaukset ovat monipuolisia ja pohtivia. Raha mahdollistaa monta asiaa, se tuo turvaa ja välillisesti onnellisuutta, mutta toisaalta se ei yksin riitä. On monia tärkeitä asioita, joita rahalla ei saa ostettua.

Tämän päivän nuoret ovat kiinnostuneita omasta tulevaisuudestaan. He hahmottavat rahan ja talouden yhtenä osana sitä, ja haluavat työkaluja ja tietoa niihin liittyen. Yksi tärkein ja kenties helpoin työkalu, jonka voimme nuorille antaa, on kyky puhua raha-asioista. Kaikki eivät halua sijoittajiksi, mutta raha-asiat koskettavat meistä jokaista. Sen vuoksi on tärkeää, että nuori näkee raha-asiat tasapainossa muun elämän kanssa ja voi tutustua omaan rahasuhteeseensa.

Blogin kirjoittaja on Lasten ja nuorten säätiöllä asiantuntijana työskentelevä Oskar Sandqvist.

Taloudellinen mielenrauha -podcast

Oskar oli vieraana Taloudellinen mielenrauha -podcastimme jaksossa 17, jossa käsiteltiin suomalaiskotien rahapuhetta - ja sen puutetta. Kuuntele jakso täältä. Podcastin on tuottanut Suomen Podcastmedia: www.podcastmedia.fi

Oma talous haltuun -hanke

  • Nuori Yrittäjyys ry tarttuu Oma talous haltuun -hankkeen tiimoilta tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta. 
  • Nuori Yrittäjyys ry tuo toisen asteen opetuksessa käytettävän oman talouden hallintaan ja taloudellisen mielenrauhan kehittämiseen innostavan opetusohjelman, joka tarjotaan kaikkien toisen asteen oppilaitoksissa toimivien opettajien käyttöön. Opetusohjelman aikana syvennytään omiin asenteisiin, harjoitellaan päätöksentekoa ja kartutetaan tietoja sekä taitoja taloudesta. Lisäksi opetusohjelman rinnalle rakennetaan alku- ja lopputestit, jotka tarjoavat opettajille ja nuorille mahdollisuuden arvioida oppimisprosessia. Ne tullaan julkaisemaan myös kaikille avoimena versiona.
  • Oma talous haltuun -opetusohjelma on ensimmäinen ilmainen kouluun suunnattu talouskasvatuksen oppimiskokonaisuus, joka on luotu noudattamaan opetussuunnitelman perusteita.  Opetusohjelma on osa Nuori Yrittäjyys ry:n talouskasvatuspolkua, joka läpäisee kaikki luokka-asteet ja oppiaineet.
  • Lasten ja nuorten säätiö toteuttaa Oma talous haltuun -hankkeessa kummiluokkatyöskentelyä toisen asteen ammattioppilaitoksissa vuoden 2019 aikana. Kymmenen kummiluokan nuoret työstävät ja käsittelevät omaa rahasuhdettaan digitarinoiden avulla pohtien samalla oman kerronnan kautta rahan vaikutusta tulevaisuuteen ja elämään. 
  • Digitarinoiden avulla työskentely työpajoissa on henkilökohtaista: lähtökohtana ovat nuorten omat kokemukset ja arki. Danske Bankin kummit osallistuvat digitarina-taidetyöpajatoimintaan vapaaehtoisina vertaisosallistujina, keskustelemalla ja reflektoiden yhdessä nuorten kanssa.
  • Oma talous haltuun -hanke on osa Danske Bank Suomen Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -kokonaishanketta
  • Lue lisää Oma talous haltuun -hankkeesta täältä.