Sekä suomalaiset että ruotsalaiset pitävät pornografiaa alana, johon sijoittaminen on kaikkein vastuuttominta. Tanskassa ja Norjassa kärkeen nousee kiistanalaisia aseita, kuten ydinaseita, kehittävät tai myyvät yhtiöt, kertoo Danske Bankin asiakkaiden parissa tehty kysely. Suomalaisten viiden kärjestä löytyvät pornon jälkeen kiistanalaiset aseet, hiili, tupakka ja uhkapelit.

Pohjoismaalaiset ovat yksimielisiä vastuuttomista aloista, sillä kaikkien maiden kansalaisten listoilta löytyvät kiistanalaisten aseiden ja pornon lisäksi tupakka ja uhkapelaaminen. Hiileen sijoittaminen on myös viiden kärjessä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

– On kuvaavaa, että pohjoismaalaisten kammoamat alat ovat lähellä toisiaan, sillä yhä useammat sijoittajat ajattelevat, että sijoittamisen on oltava vastuullista kaikilla aloilla. On vain joitakin aloja, joihin ei haluta sijoittaa ollenkaan. Sen sijaan sijoittamisella halutaan vaikuttaa positiiviseen suuntaan, sanoo Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström.

Kyselyn vastaajista 36 prosenttia kertoo, että pyrkii toteuttamaan vastuullista sijoittamista omistamalla yhtiöitä, joilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan.
Kyselyyn vastasi yli 1 700 asiakastamme. Tulokset ovat siis suuntaa-antavia.

Vastuullisuuteen uskotaan

Vastuullisuuden merkitys sijoittamisessa on pohjoismaisille yksityissijoittajille suuri. Ainoastaan 16 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että vastuullinen sijoittaminen on vain pienen joukon toimintaa, jota vakavasti otettavat sijoittajat eivät tee. 11 prosentin mielestä vastuullisuus sijoittamisessa kuuluu vain ympäristöaktivisteille.

– Vastuullisuus on jatkuvasti kasvava sijoituskriteeri yksityissijoittajille. Danske Bankissa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ESG Inside -mallia, jossa vastuullisuuden eri kriteerit on sisällytetty sijoitustoiminnan ytimeen ja ne ovat mukana jatkuvasti keskusteluissa sijoituskohteidemme kanssa. Vastuullisuutta on siis yhtiöiden kehittäminen oikeaan suuntaan, Lindström sanoo.Vastuullisuuden ei haluta laskevan tuottoa, jota sijoituksilta odotetaan. Vain 16 prosenttia vastaajista kertoo olevansa valmis pienempiin tuottoihin ja 19 prosenttia on valmis maksamaan enemmän rahastosta, joka toimii vastuullisesti.

– On hyvä haaste alalle, että vastuullisuus halutaan yhdistää tuottavaan sijoittamiseen. Asian voi kääntää myös siten, että vastuullisuus on hyvää riskien hallintaa sijoittajalle. Vastuuttoman ja epäeettisen toiminnan seuraukset ovat suuri riski maailmassa, jossa kuluttajat ja kansalaiset ovat tiedostavampia, Lindström sanoo.

Vastuullinen sijoittaminen

Meille Danske Bankissa on tärkeää paitsi sijoitustesi tuotto, myöskin kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun huomioiminen sijoitustoiminnassamme.

 

Lue lisää