Suomi ja maailma ovat nopeassa muutoksessa, ja nykymaailma tarjoaa paljon rahankäytön ja kuluttamisen mahdollisuuksia, joita ei ennen yksinkertaisesti ollut olemassa. Tämän vuoksi myös itsenäinen valveutuneisuus omasta taloudesta on aikaisempaa paljon tärkeämpää: lisääntyneet mahdollisuudet vaativat aikaisempaa enemmän vastuunottoa. 

Nuorten rahankäyttö ja siihen liittyvät asiat ovat aikaisempaa huterammalla pohjalla. Rahaa ei enää käsitellä fyysisesti sähköisten maksujen myötä, joten suhde rahaan ei ole niin konkreettinen kuin aikaisemmin. Kulutetut tuotteet taas ovat yleensä konkreettisia, joten suhde rahan ja tuotteen välillä vääristyy. Et tunne antavasi mitään, mutta saat kuitenkin vastineeksi jotain konkreettista. 

Tämä johtaa siihen, että rahan suhteen ollaan aiempaa huolettomampia ja kuluttamisen aikajänne lyhenee. Jos perusasiat, kuten korko ja omat kuukausikulut, ovat hukassa, näkyvät ongelmat nopeasti esim. pikavipeissä. Niitähän mainostetaan himotulla elämäntyylillä ja sen nopealla sekä vaivattomalla saavuttamisella ilman työntekoa. 

Vaikka osalla nuorista on ongelmia rahanhallinnassa, ei tämä suinkaan koske kaikkia. Osalla nuorista talous on hyvin hallussa ja heillä on pidemmän aikajänteen suunnitelmat kunnossa. Osa taas elää enemmän hetkessä miettimättä kulutuksen vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Yleistäen voisi sanoa, että nykyään säästäminen ja sijoittaminen sekä vastaavasti kuluttaminen on aikaisempaa helpompaa pitkälti sähköisten palvelujen ansiosta.

Keskustelu vastuullisuudesta ja ilmastonmuutoksesta nousee nuorten keskuudessa esille, mutta nämä asiat eivät ole mitenkään erityisesti pinnalla. Toisaalta kierrätys ja käytettyjen tavaroiden ostaminen nähdään nykyisin normaalina toimintana, ja se on nuorten keskuudessa sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin aikaisemmin. Tässä on tapahtunut selkeä muutos kulttuurissa, ja trendi varmasti vahvistuu tulevaisuudessa. 

Oman talouden hallinnalle on nuorten keskuudessa tarvetta, mutta opettajien työaika mm. kurssin valmisteluun on todella pieni, eikä mahdollista kattavan opetusmateriaalin itsenäistä toteutusta.  Oma talous haltuun -kurssin kaltainen valmis materiaali on konkreettinen asia, jota voidaan helposti hyödyntää opetuksessa. Samalla opetus monipuolistuu, koska sisältö on monipuolinen ja kattaa laajasti eri osa-alueita oman talouden hallintaan liittyen. Kurssin avulla voi helposti laajentaa opetusta monipuolisempaan talouden hallintaan. 

Oma talous haltuun -kurssi tarjoaa myös pehmeän laskun liiketalouden perusteisiin. Oman talouden kautta perusasiat on helpompi hahmottaa, ja samat periaatteet toimivat myös yrityksen talouden hallinnassa varsinaisen liiketalouden puolella. Jos oma talous ei ole hallussa, on vaikea nähdä, että myöskään yrityksen talousasiat olisivat hallinnassa. 

Kirjoittaja on liiketaloutta ja isännöintialaa Luksiassa opettava Raimo Suominen.

Tietoa Oma talous haltuun -opetusmateriaalista

Toisen asteen opetuksessa käytettävä oman talouden hallintaan ja taloudellisen mielenrauhan kehittämiseen innostava opetusohjelma.

Tavoitteena on tukea toisen asteen (ammatillinen ja lukiokoulutus) oppimistavoitteita ja innostaa nuoria huomioimaan omaa rahankäyttöään ja talouden suunnitteluaan aktiivisemmin.

Kokonaisuudessa on yksitoista teemaa ja neljä lisäteemaa. Teemoja ovat esimerkiksi tutustuminen oman rahan hallintaan, taloudellinen vastuu, verotus, lainan ottaminen, riskien arviointi, sijoittamisen perusteet. Opetusohjelman rinnalle on rakennettu testi, joka tarjoaa opettajille ja nuorille mahdollisuuden arvioida osaamistasoa.

Opetusohjelma on saatavilla kaikille opettajille ilmaiseksi suomeksi marraskuusta 2019 alkaen ja ruotsiksi alkuvuodesta 2020 alkaen. Ohjelmalla halutaan tarjota ratkaisua tunnistettuun ongelmaan: opettajille ei tarjota riittävästi materiaaleja nuorten talousopetusta varten, ja koulujen talouskasvatus on usein riippuvaista yksittäisten opettajien innostuksesta ja opettajakoulutuksen ulkopuolella hankitusta osaamisesta.

Tutustu ohjelmaan:
Oma talous haltuun