Tilastokeskuksen kuluttajien tunnelmia mittaava luottamusindikaattori oli joulukuussa -4,2 kun marraskuun lukema oli -5,0 ja viime vuoden alussa korkeimmillaan +4,9. Indikaattorin keskiarvo vuodesta 1998 lähtien on -1,9, joten luottamus on keskimääräistä matalammalla. Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilanteesta ja Suomen talouden lähitulevaisuudesta paranivat hieman marraskuuhun verrattuna. Odotus oman talouden kehityksestä pysyi likimain ennallaan melko keskimääräisessä lukemassa. Rahankäyttöaikeita kestokulutustavaroihin kuluttajilla oli Tilastokeskuksen mukaan vähemmän kuin marraskuussa, mutta asunnonostoaikeet nousivat hieman.

Elinkeinoelämän keskusliiton perjantaina julkistaman suhdannetiedustelun mukaan teollisuusyritysten luottamus toipui hitusen lukemaan -6, mikä edelleen kertoo matalapaineen jatkumisesta. Teollisuus arvioi tilauskannan hieman historiallista keskiarvoa suuremmaksi, mutta kapasiteetti on vajaakäytössä. Rakentamisessa, palveluissa ja vähittäiskaupassa luottamus on vielä pysytellyt kohtuullisena

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan luottamusindikaattorit kertovat kaiken kaikkiaan kotitalouksien varsin vakaasta luottamuksesta oman talouden näkymiin, vaikka uutiset talouskasvun hidastumisesta maailmalla syksyllä horjuttivat uskoa yleiseen nousukauden jatkumiseen. Kuluttajien positiivinen arvio oman talouden nykytilasta heijastelee osaltaan työmarkkinoilla nähtyä hyvää virettä, joka on tuonut työllistyneille ja työllisille lisää ostovoimaa. Kuoppamäen mukaan työmarkkinat ovat kuitenkin kääntyneen nousun jälkeen vaakalentoon, eikä työllisyys näyttäisi lähitulevaisuudessa kohenevan. Luottamuskyselyssäkin näkyy hieman aikaisempaa suurempi huoli omakohtaisesta työttömyydestä. Palkkojen noustessa ja inflaation madellessa reaaliansiot voivat kuitenkin edelleen paisua.

Yritysten luottamusmittarit ovat pysyneet melko vakaina viime kuukausina, mutta loppuvuosi vahvisti kuvaa vientiteollisuuden hiipuvista näkymistä ja vakaasta kotimarkkinasta. Kuoppamäen mukaan rakentamisen luottamuksen pysyminen melko vahvana vähentää pelkoja rakennusalan syöksystä taantumaan, vaikka uudistuotanto todennäköisesti hidastuu vuonna 2020. Kuluttajien asunnonostoaikeiden vahvuus viittaa myös asuntokaupan jatkumiseen melko vilkkaana alkuvuoden mittaan. Teollisuuden osalta paras uutinen oli vahvistunut näkemys tilauskannasta, koska se vahvistaa kuvaa tasaisesta viennin kehityksestä. Kansainvälinen kauppa voi piristyä 2020 aikana, mikäli Yhdysvallat ja Kiina saavat edes osittaisen kauppasovun aikaan. Vuoteen 2020 siirrytään hitaan ja hauraan kasvun merkeissä, etenkin Euroopan talouskasvu on alavireistä, mutta ennakoivien mittareiden vakautuminen niin maailmalla kuin Suomessa antavat toiveita taantumattomasta uudesta vuodesta.

Hyvää uutta vuotta 2020!

Lähteet:
Tilastokeskus
Elinkeinoelämän keskusliitto